ZİNDAN KAPI (DUNGEON) GATE)

ZİNDAN KAPI (DUNGEON) GATE)

ZİNDAN KAPIZİNDAN KAPI Bursa Surlarının savunmanın güç olduğu Yerkapı düzlüğünden başlayarak batıya doğru uzanan çift surun batı ucundaki en son alanını oluşturmaktadır cilimboz deresi boyunca kayalıkların oyulması ile açılan bir yol ile ulaşılıp Uludağ eteklerine acılan bir ara kapı konumundadır bu kapıyı eskiden pazara gelip giden köylülerin kullandığı bilinmektedir Helenistik dönem (m.ö.2.yüzyıl) Bizans dönemi (9.yüzyıl) ve Osmanlı döneminde (14.yüzyıl) varlığı bilinmektedir Osmanlı dönemindeki Tarihi belgelerde ismi "Bab-ı Scin" olarak geçmektedir kapı ve çevresindeki surların altında yer altı zindanlarının bulunmasından dolayı "Zindan Kapı" adını almıştır bu zindanların 19 yüzyıl sonlarına kadar Hapis hane olarak kullanıldığı arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır.

ZİNDAN (DUNGEON) GATE
ZİNDAN KAPIStarting at the "yerkapı" level of the Bursa town walls where defending was difficult "Zindan kapı" the dungeon Gate forms the western end of the double town walls extending into western direction this Gate is reached by a road which is opened alongside of "cilimboz"beck by washing out the rocky cllifs it is an intermediary gate opening towards the skirts of mount Uludağ it is known that this door was used in former times by the villagers who came to the bazaar it is known that it existed already during the hellenistic era (2nd centruy B.C.) the  Byzantine era (9th century A.C.D.) and the Ottoman era (14th century A.D.) in historical Ottoman documents it is stated as "Bab-Sicn" later it was called "zindankapı"or the "Dungeon Gate"since there were underground dungeons underneath the gate and the town walls in its surroundings Archive documantes reveal that these dungeons were used as a prison until the late 19th century..

ZİNDAN KAPI

ZİNDAN KAPI

ZİNDAN KAPI

ZINDAN KAPI NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ
HOW TO GET THE DOOR FROM ZINDAN ROAD DESCRIPTION

Yorum Gönderme

0 Yorumlar