İNCİRLİ HAMAMI

İNCİRLİ HAMAMI

İNCİRLİ HAMAMI
İNCİRLİ PUBLIC BATHMolla Fenarı'nin torunlarından Kazasker Alaaddin Ali Efendi tarafından 1448 yılında inşa ettirilmiş İncirli Hamamı olarak bilinmektedir Yapı "tek" Hamam olarak inşa edilmiştir ılıklık girişi ılıklık ve
eyvanları sıcaklıktaki göbek taşının Çevresindeki eyvan ve Halvetlerinin 60 derecelik açılarla elde edilmiş olması farklı plan Şemasının belirgin bir özelliğidir Hamam 2013 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından restore edilerek Kültür Merkezi olarak işlevlendirilmiş tirİNCİRLİ PUBLIC BATH
İNCİRLİ PUBLIC BATHThis Hamam or public bath was built in 1448 by Alaaddin  Ali Efendi a hing judiclary offical and one of the grandsons of Molla Fenari it is also known as "incirli hamam" this structure is built as a single hamam the fact that the entrance to the warm room section (tepidarium) the warm room itself and its iwans as well as the iwans and the washing celis around the "göbek taşhi" or tummy store in the hot
room section (caldarium) are built with 60 degree angles is a distinctive feature of this different ground plan this hamam was restored in 2013 Bursa Metropolitan Municipality since then it is used as a cultural centre.


İNCİRLİ PUBLIC BATH

İNCİRLİ PUBLIC BATH

İNCİRLİ HAMAMI NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GET THE INCIRLI TURKISH BATH GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar