KAYHAN HAMAMI KAYHAN PUBLIC BATH

KAYHAN HAMAMI KAYHAN PUBLIC BATH

KAYHAN HAMAMI
KAYHAN HAMAMI
Hamam II.Murad dünemi Devlet adamlarından Amasyalı Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından aynı adlı Camisine gelir getirmesi için İnşa ettirilmiştir Arşiv kayıtları ve çeşitli kaynaklarda  "Kaygan" olarak geçen fakat Halk arasında "Kayhan" olarak bilinen Mahallede yer alan Hamam bulunduğu Çarşı'yada istinaden "Kayhan Hamamı" veya "Dülgerler Hamamı" adlarıyla bilinmektedir Yapı "Çifte Hamam"plan tipindedir Hamamın Kadınlar ve Erkekler kısımları Soğukluk (Soyunmalık) ılıklık Sıcaklık Halvet Su deposu ve Külhan (Ocak) bölümlerinden oluşmaktadır 2013 Yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından Restore edilerek yapıya Sosyal tesis işlevi verilmiştir.

KAYHAN PUBLIC BATH
KAYHAN HAMAMI
This Hamam or public bath was built by a one of the statesman during the reign of Murad II. Koca Mehmet Pasha grand vizier From Amasya in order to provide income to his Mosque bearing the same name This Hamam is situated in a neighbourhood stated in archive records and in various historical
records as "Kaygan" it is also known as "Kayhan" Hamam or "Dülgerler Hamam" according to the related covered market This structure is a "Double Hamam" plan type both men's and women's section consist of a cool room (frigidarium or changing cubicle) a warm room (tepidarium) a hot room (caldarium) and a "Halvet" or washing cell section a water reservoir and a "Külhan" (or boiler room)(oven) each in 2013 this structure was restored by Bursa Metropolitan Municipality since then it is used as a social facility.

KAYHAN HAMAMI

KAYHAN HAMAMI

KAYHAN HAMAMI

KAYHAN HAMAMI

KAYHAN HAMAM NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO KAYHAN TÜRKİŞH BATH GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar