VELED-İ HABIB CAMİİ

VELED-İ HABIB CAMİİ

VELED-İ HABIB CAMİİ

Fatih Sultam Mehmed döneminde (1451-1481) 
VELED-İ HABIB CAMİİ
Hasbib Oğlu Hacı Süca adlı zaat tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır 1801.yılında Hoca Mehmed Emin efendi (1718-1813) yanındaki konakla birlikte bir kütüphane ekleyerek camiyi nakşibendi tekkesine dönüştürmüştür.Bu dönemde Eminiyye Dergahı adını almıştır.Ancak dergah caminin bulunduğu yer olmayıp yanındaki binadır.Günümüzde cami yapısının bitişiğinde tekkenin kurucusu olan Şeyh Mehmed Emin efendinin türbesi bulunmaktadır.1925.yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen cami.1969 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.Daha sonra 1990.lı yıllarda tamamen elden geçirilerek hem cami hemde yanındaki türbe ayağa kaldırılmıştır.Son olarak 2013.yılında restorasyonu yapılmıştır.


VELED-I HABIB MOSQUE
VELED-İ HABIB CAMİİ
This mosque was built dıring the reign of Mehmed the conqueror (1451-1481) by a personality called Hadji Suca, son of Habib. This mosque is built with a rectangular plan. At its entrance, there is a portica for latecomers. In 1801, Hodja Mehmet Emin Efendi (1718-1713) transformed it into a ''Nakshibendi Tekke'', or small dervish lodge, together with the mansion at its side, and the library he added to this mosque. During this period, it was called ''Eminiyye'' Dervish Lodge. This dervish lodge, however, is not the place where the mosque is situated, but the building at its side. Today, there is the mausoleum of Sheikh Mehmet Emin Efendi, the founder of this small dervish lodge, bonded to this structure. In 1925, when all dervish lodges and hermitages were closed down, this mosque was abandoned. It was reopened for worshipping after renovation work made in 1969. Later, in the 1990s, it was complety revised, and both the mosque and the mausoleum at its side were re erected. The most recent restoration was made in 2013.

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE

VELEDİ HABİB CAMİİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO VELEDI HABIB MOSQUE GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar