BURSA SEVDAM : II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ
II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Mayıs 2015 Pazartesi

GAZİ TIMURTASH PASHA TÜRBESİ

Mayıs 18, 2015 0
GAZİ TIMURTASH PASHA TÜRBESİ
TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ
BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİYıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu Ali bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş paşaya I.Murad Rumeli ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir Yıldırım Bayezıd tahta çıktığında Edirneye gelmiş Demirtaş paşaya beyler beyi rütbesi vererek Edirne de bırakmıştır Çelebi Mehmed e karşı kardeşi İsa Çelebiyi destekleyen paşa en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden balık pazarı denen mevkideki şimdiki türbesine devredilmiştir türbedeki üç mezardan biri 1402. yılında vefat eden Timurtaş Paşaya aittir.

MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA
BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİthis mausoleum is the one demirtash pasha by named gazi or the veteran who lived during the reing of Yıldırım Bayezıd Timurtash pasha who had particepated in the war egainst karamanoğlu Ali bey in 1386.was granted the duty of a subashi or commissioned chief -officer responsible of security and of sakarya guard when Murad I.progessed to rumeli a whwn yıldırım beyazıd accaded to the throne he came to edirne where he granted demirtash pasha the title of a beylerbeyi or governor general and he left hin in edirne this pasha who supported İsa çelebi against çelebiMehmed his elder brother was killed by his closest man and buried in his todays mausoleum stuated at a place formerly called balıkpazarı one of the there tombs inside this mausoleum is the one of Timurtas pasha who died in 1402.


BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ

2 Mayıs 2015 Cumartesi

HAMZA BEY BUILDING COMPLEX

Mayıs 02, 2015 0
HAMZA BEY BUILDING COMPLEX
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİKülliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı HAMZA bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir cami medrese imaret ve beş türbeden oluşan külliyeden günümüze cami ile üç türbe ulaşmıştır.Hamza bey camii Fatih sultan Mehmet döneminde (1451-1481)Bursa da inşa edilmiş Mescitlerin en büyüğü olup Hamza bey  külliyesinin ana yapısıdır mescit 1614 te kazasker Muallimzade Ahmet efendi tarafından Mimber İlavesiyle camiye Çevrilmiştir zaviyeli (tabhaneli) camiler gurubuna giren yapı son cemaat yeri mihrap önü mekanı asıl ibadet mekanı ve bu mekanın iki yanında yer alan Tabhenelerden Oluşmaktadır.Camii 2013 yılında restore edilmiştir HAMZA BEY TÜRBESİ Türbe Hamza bey camii avlusunun kuzey batı köşesindedir 15.yüzyıl da inşa edilmiştir Fatih Sultan Mehmet in 1462 yılında eflak a gönderdiği heyette yer alan Hamza bey Voyvoda vlad tapeş (kazıklı voyvoda ) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte Öldürülmüş daha sonra İstanbul a  getirilen naaşı Bursa ya defnedilmiştir Hamza beyin kinden başka on iki sandukanın yer aldığı türbenin içi Oldukça sade olup mihrabı Mukarnaslıdır Hamza bey in eşi ve kızları türbesi camii nin batı duvarına bitişik olan türbede bulunan Üç sandukanın Hamza beyin eşi ve kızına ait olduğu bilinmektedir Kara Mustafa paşa türbesi türbe Hamza beyin torunu ve II.Bayezid in damadı olan Kara Mustafa paşaya aittir iç mekanda beş adet sanduka bulunmaktadır.

HAMZA BEY
he is brother batezid paşa grand vizier of çelebi sultan mehmet .he served as grand vizier of sultan murad II.commissioned to conguer te islands by the navy forces during fatih period hamze bey is the commander who transported the navy over the ground to haliç as he defeat uzun hasan and recaptured koyunhisar he was commissioned as the presidend of anatolian flag officer to defead karamanoğlu ishak and he succeed he was commissioned as a delagate to walachia by fatih sultan mehmet wallachia prince vlad (known as vlad the impaler) impaled and killed him together with twenty thousand villager and his frieds (1461).funeral of him was brought to bursa and buried in the tomb
in the district with the same name

HAMZA BEY BUILDING COMPLEX
Hamza bey buıldıng complex includes a mosgue madrasah bath soup kitchen and tomb Madrasah soup kitchen and bath could not extent there are many unknown grave stones in the yard of the complex

HAMZA BEY MOSQUE
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİthe buıldıng is constructed in 1477 by hamza bey the vizier of sultan Murat II.and Fatih it is one of the important example of the ''^''planed mosgue built as a small praying place durıng fatih sultan mehmet period the building is converted to amosgue by kazasker muallimzade ahmed efendi adding pulpit to the building ıt is the biggestmosgue built during fatih period in bursa entrance of the mosgue praying place and gust house for poor are covored by a doom final assembly place includes five sections all of which are covered with dooms

HAMZA BEY TOMB
ıt is located in the yard at the nortwest of hamza bey mosgue ıt is constructed in 15th except for the grave of hamza bey died in 1461 the tomb includes thirteen plaster covored sarcophaguses there of which are smaller the building with an octagon plan is covered with doom the entrance at the north side is bursa arcade

 HAMZA BEY FAMILY TOMB
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİthe tomb adjacent to the hamza bey mosgue is constructed in 15th century the tomb includes the graves of wife and two daughters of hamza bey the building constructed on a sguare plan with 6.46x6.81 meters internal sizes is covered a doom there are zigzag brick ornaments at the north side of the tomb

 KARA MUSTAFA PASHA
vizier kara mustafa paşa is son of hamza bey and husband of hatice sultan daughter of sultan beyazıt II.he serviced as commander during fatih sultan mehmet and vizier during sultan beyazıt II.he was excuted in 1483 in sögüt as he took side in the sultan cem case he was buried close to hamza bey tomb in bursa ıt is suggested that kara mustafa hot spring is constructed by him

KARA MUSTAFA PASHA TOMB
the building is located at the north of hamza bey mosgue ıt is gathered from the 1291/1874 dated restoration epigraph on its door that the building restoredin 1855after collapsing in the earthguake and restored build on a 10x10 meter sguare plan the topside of the tomb is covred with an octagon pulley doom the middle of the doom which is accessed from turkish triangles is open except for the sarcophagus of kara mustafa the tomb contains four sarcophaguses


BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİ

3 Mart 2015 Salı

HAMZA BEY KÜLLİYESİ

Mart 03, 2015 0
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
 1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd  Paşanını kardeşidir Beyazıd paşa tarafından tırhala dan getirilen Hamza bey kendilerine malikane olarak verilen İznik civarında çakırca köyüne yerleşmiştir ağabeyi Beyazıd paşa komutasındaki orduda küçük bir zabit olarak Timurlenk ile Ankara savaşına katılan Hamza bey 1416 da on bin kişilik kuvvetle Çanakkale muhafızliğına getirilmiştir 1417 de Amasya ya vali olarak tayin edilen Şehzade II ,Murad ın Muhafız liğına ve Amasya ordu Komutanlığına  tayin edilmiştir Samsun ve Sinop Hamza bey  taraından Venediklilerden alınmıştır. II Sultan murad  zamanında Hamza bey 1422 de II,Murad ın Şerbattarllığına getirilen Hamza bey düzme Mustafa olayında bir ara esir düşmüştür 1427 de Anadolu Beylerbeyliğine getirilmiştir 1444 deki Varna muharebesine İştirak etmiştir dört yıl Şehzadeliğinde Amasya da 31 yılda padişahlığında Sultan II,Murad a sadıkane hizmet eden Hamza bey i II,Murad zamanında Anadolu Beylerbeyi Fatih zamanında Rumeli Beylerbeyi olarak görürüz. Fatih sultan Mehmed zamanında  Hamza bey  Bizans fethi için seferberlik ilan edildiği zaman Fatih tarafından Rumeli ordularının toplanması için görevlendirilen Hamza bey karargahı Çorlu da kurulmuş bu fırsat tan istifade bir camii yapılmıştır Harp meclisinde bulunan Hamza bey 1453 yılında İstanbul u muhasara feth eden Fatihin 200 bin kişilik  ordusunda filo komutanı olarak 22 nisan 1453 de 72 pare gemiyi dolma-bahçeden Halice indirerek değerli bir yer işgal etmiş ve Resulullah ın (İstanbul elbet feth olunacaktır-onun fethinde muvaffak olan emir ne güzel emir ve onun askerleri ne güzel askerdir ) medh sanasına mazhar olmuştur Hamza bey in dikkate şayan bir tarafıda işte bu yönüdür fetihten sonra İstanbul un emniyeti için 1455 de Çanakkale boğazının muhafazası için Gelibolu valisi ve KAPTAN-I DERYA tayin edilmiştir aynı yıl Antalya ya vali olarak gönderildi ve Anadoluda Uzun Hasan tarafından işgal edilen koyun hisarı geri aldı bu muvaffakiyet nedeniyle Fatih tarafından Rumeli Beylerbeyliğine taltif edildi Hamza bey 1456 da Limni ye 1458 Atina ve Mora ya vali olarak tayin edildi aynı yıl PİRİŞTİNE ye vali olarak gönderildi 1460 da tekrar Atina ya vali oldu 1461 de 70 yaşın üstünde Hamza bey valiolarak Atina dan VİDİN e nakledildi aynı yıl Fatih sultan Mehmed Yunus paşa yı Vidine göndererek (dotluk ve iyikomşuluk müahedesi yapılmak için hamza bey başkanlığında Romaya bir sefaret heyeti ) gitsin dedi Vidin den hamza bey başkanlığında bir diplomatlar heyeti Romaya giderek Fatihin selamını ve geldiklerinin sebebini tarihte zulmüyle meşhur Kazıklı voyvada ya bildirmeleri üzerine Voyvada heyette bulunanların hepsini kazığa hamza beyi de uzunca bir kazığa vurarak şehit etti bununlada tatmin olmayan hain Voyvada Türk hududuna baskın yaparak 25 bin kişiyi kaçırıp onlarıda kazığa vurarak şehit etmiştir bu elim hadise üzerine SADRAZAM MAHMUD PAŞA komutasindaki ordular karadan hareket etti Fatih de 175 parça
BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ
gemiyle Karadeniz den Tunaya girerek Vidine çıktı bu tarihi hareketin neticesinde Roma yı da feth etmiş oldu Hamza Bey in iskelet halindeki cesedi bizzat Fatih tarafından getirilerek oğlanlarına teslim edildi ve kendi yaptırdığı camii yanındaki türbeye defnedildi ön taraftaki büyük mezar HAMZA BEY indir diğerlerinin kimlere ait olduğu belli değildir akrabalarından oldukları tahmin edilmektedir amsaline ender rastlanan HAMZA BEY 19 yıl çelebi sultan Mehmet e 35 yıl II,Sultan Murad a ve 10 yıl FATİH SULTAN MEHMED e sadıkane hizmet etmiştir HAMZABEY ciddi ahlaklı ve dindar biz zat idi rütbesi paşa olduğu halde alayişi dünyaya aldanmamak ve kirlenmemek için kendisine paşa değil  (BEY) dedirtti yalnız o küçük Ünvan ı ile anılmasını isterdi galip çıktıkları harp ler den kendine düşen ganimet hisselerini hayır hasenata sarf ederek gittiği yerlerde vakit bulabilirse hemen bir camii medrese çeşme imaret gibi hayrat yaptırırdı Bursa da M.K.paşada Selanik te Manastır da Piriştine de Üsküp te ve sair köy ve kasabalarda bir çok camileri vardır bizim camimizi Hamza bey mescit olarak yaptırmış 1615 de Mimber konarak camiye çevrilmiştir Hamza bey caminin doğusunda 18 odalı medrese bir imaret yaptırmış zamanla medrese yanmış İmaret kaybolmuştur 1855 büyük depreminde türbe kapısının üstünde kubbeyi aşan büyük çatlak meydana gelmiştir türbe 1959 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından esaslı bir şekilde aslına uygun restore edilmiştir HZ.ALLAH RAHMET EYLESİN
kabrini nurlara gark eylesin,BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ


BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ
26 Şubat 2015 Perşembe

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ

Şubat 26, 2015 0
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ                                                                             
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSASultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin İcerisinde inşa ettirilmiştir 1389 yılında kosava savaş ını kazandıktan sonra harp meydanını gezerken şehit edilen I.Murad ın iç organları kosava daki kabrine gömülmüş ve naaşı daha sonra Bursa ya getirilerek Hüdavendigar camii nin kuzeybatısında bulunan türbeye defnedilmiştir 1855 depreminde yıkılan yapı eski temelleri üzerine dönemin Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında sanat akımının etkisinde yeniden yaptırılmıştır Türbenin ortasında etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili olan sanduka I.Murad a aittir bunu iki yanında Yıldırım bayazıd ın oğulları Süleyman ve Musa çelebilerin sandukaları Yer alır ayrıca pencere kenarında beş sanduka daha vardır bunlardan biri I.Murad ın Oğlu şehzade Yakup a (1389) diğeri Süleyman ın oğlu Orhan a (1429) ve bir diğeri II.Bayazıd ın kefe valisi iken ölen oğlu Mehmed e (1504) aittir türbenin bahçesinde yer alan bir mezarın süslemeli mezar taşı kitabesinden 1902 tarihinde padişahın izniyle buraya gömülen bir hanıma ait olduğu anlaşılmaktadır ayrıca yine türbe kapısının kuzeyinde semte ismini veren halk arasında çekirge sultan olarak anılan meczup bir şahsın kabri yer almaktadır aynı zamanda çekirge sultan I.Murad ın baş müneccimi olmuştur türbenin Güney batsında demir parmaklıklarla çevrili alanda başka yerlerden getirilen şehit Mezarları bulunmaktadır 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSAthe mausoleum of murad (the sovereing) was built by yıldırım bayezıd within the külliye which was built by his father Murad I. after having won the kosava war in 1389 the inner organs of murad I.who died while inspecting the battlefied were buried in his grave in kosava later his corpse was brought to bursa where it was buried in the mausoleum situated in the north-west of Hüdavendigar mosgue this structure was desroyed in the 1855 earthguake and its reconstruction was ordared by sultan Abdülaziz in 1863 and performed on its old foundations with the period s art trends Murad I.buried in the sarcophagus at the centre of this mausoleum and is surrounded by a brass fence the sacophagi of Süleiman and Musa çelebi the sons of Yıldırım Bayazıd are located at either side there are five other sarcophagi along the windows these belong to ottoman prince Yakup (1389) son of Murad I. to Orhan (1429), son of Süleiman and Mehmed (1504) son of Bayazıd II,who died while he was the governor of caffa respectively an ornamented tombstone inscription indicates that one tomb stuated in the mausoleum s garden belongs to a woman who was buried there in 1902 with the Sultan s permission furthermore there is another tomb situated at the north of the mausoleum s door which is said to be the name of a person called çekirge who gave his name to the guarter in the south western area of this mausoleum which is surrounted by an iron fence there are martry tombs moved from other places located in the site which was inscribed on the UNESCO world heritage list in 20014I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSAI.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA