Yayınlar

AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

BOYACI KULLUĞU KÖPRÜSÜ BOYACI KULLUĞU BRIDGE

Resim
BOYACI KULLUĞU  KÖPRÜSÜ  Osmanlıların Bursa'yı Fethi ile beraber Kent içerisinde uyguladıkları İmar faaliyetleri kapsamında Şehrin Merkezini Doğusuna bağlayan Köprüler yapılmıştır bu Köprülerden biri olan Yapı Hoca Sinan adında Bursa'lı bir Tüccar tarafından yaptırılmıştır Köprünün yapım Tarihi kesin olarak bilinmemekte olup 1433 yılında önce yaptırıldığı arşiv kayıtlarında bulunmaktadır İki ayaklı ve tek gözlü Kemerli Köprünün Yapı malzemeleri moloz ve Taştır Bursa'nın en önemli Derelerinden birisi olan ve Şehri Ortadan bölen Gökdere üzerindeki Setbaşı Irgandı ve Boyacıkulluğu Köprüleri İnşa teknikleri ve Konumları itibari ile bulundukları Nehir üzerinde bir bütün oluşturmaktadır bu Köprü 1848 yılında onarım geçirmiş olup günümüzde de Gökdere mevkisindeki iki Mahalleyi birbirine bağlamaktadır  BOYACI KULLUĞU BRIDGE At the same time when Bursa was conquested by the Ottomans bridges were built within the scope of their building activities in this town these bridges connected

VELED-İ HABIB CAMİİ

Resim
VELED-İ HABIB CAMİİ Fatih Sultam Mehmed döneminde (1451-1481)  Hasbib Oğlu Hacı Süca adlı zaat tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır 1801.yılında Hoca Mehmed Emin efendi (1718-1813) yanındaki konakla birlikte bir kütüphane ekleyerek camiyi nakşibendi tekkesine dönüştürmüştür.Bu dönemde Eminiyye Dergahı adını almıştır.Ancak dergah caminin bulunduğu yer olmayıp yanındaki binadır.Günümüzde cami yapısının bitişiğinde tekkenin kurucusu olan Şeyh Mehmed Emin efendinin türbesi bulunmaktadır.1925.yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen cami.1969 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.Daha sonra 1990.lı yıllarda tamamen elden geçirilerek hem cami hemde yanındaki türbe ayağa kaldırılmıştır.Son olarak 2013.yılında restorasyonu yapılmıştır. VELED-I HABIB MOSQUE This mosque was built dıring the reign of Mehmed the conqueror (1451-1481) by a personality called Hadji Suca, son of Habib. This mosque is built with a rectangul

AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE

Resim
AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE Kara Timurtaş Bey'in Oğlu Bursalı komutan Umur Bey tarafından Yıldırım Bayazıd döneminde (1389-1403) 1400 lü yılların başında yaptırılmıştır Türkiye'de açık Namazgah olarak inşa edilmiş olan yapıların ilki ve en önemlisidir yapıldığı dönemde kentin dışında ve çevreye hakim bir yerde bulunan açık Namazgah Ordunun Sefere çıkış öncesinde toplu namaz kıldığı ve dua ettiği bir yapı idi bu yapı bulunduğu mahalle'de ismini vermiştir üstü açık bir ibadet hane olan Kare planlı namazgahın etrafı mermer korkuluklarla çevrilidir girişteki sivri kemer yapı yer döşemesi yan korkulukları mihrap duvarı ve minberi olmak üzere yapının tümü beyaz mermerden inşa edilmiştir günümüzde yaz mevsimine rastlayan dönemlerde Ramazan ayında teravih ve bayram namazlarını kılmak üzere kullanılarak asıl işlevini devam ettirmektedir (OPEN-AIR PRAYER PLACE)  This Place was built by umur bey a commander from Bursa and the son of Kara Timurtaş Bey in the early 1400s d

NAMAZGAH CAMİİ NAMAZGAH MOSQUE

Resim
NAMAZGAH CAMİİ NAMAZGAH MOSQUE Emir Sultan Hazretlerinin hizmetkarlarından olup Kasaplık yaptığı için "Kasapçı Dede"adıyla tanınan Sofi Mehmed Efendi tarafından 1375-1400 tarihleri arasında yaptırılmıştır kendisi de 1429 yılında vefat ederek Caminin Doğusundaki hazirede defnedilmiştir "Süfi mehmed Camii" yada Namazgah yeni Cami olarak da anılmaktadır Camii asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte Dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir Süfi Mehmed Efendi tarafından yaptırılan ve zaman içinde harap olan Caminin yerine 1969 yılında özgün Osmanlı Mimarisine sadık kalınarak çok kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. NAMAZGAH MOSQUE This mosque was built between 1375 and 1400 by ascetic Mehmed Efendi one of the servants of his majesty Emir Sultan as he worked as a butcher he is also known as "Kasap Dede"or meat senior Dervişh after his death in 1429 he was buried in the graveyard at the mosques east "Sufi Mehmed mosque" is also called "