TARİHİ BEŞİKCİLER CAMİİ ".

TARİHİ BEŞİKCİLER CAMİİ

 BEŞİKCİLER CAMİİ                                       
BURSA TARİHİ BEŞİKCİLER CAMİİOsmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır fatih sultan mehmet dönemi (salt,1451-1481) yapısı olan mescid,6,40x5,75 metre boyutlarındadır tek kubbe ile örtülü caminin son cemaat yeri ,dört yığma ayakla tuğla örgülü sivri kemerlerin Oluşturduğu ortada dar iki yanda geniş üzeri aynalı tonozlarla örtülü üç bölüm
halindedir son cemaat yeri iki yan duvarlarının ve kalkan duvarının bulunmaması yapıldığı dönem bursa üslubuyla farklılık göstermektedir.caminin batıdaki batıdaki minaresinin yapıldığı dönemden günümüze kadar gelen ve 1950 den sonraki minare onarımlarında örnek alınan kısa külahı özgündür.mescidin haziresinden sadece silindirik mermer taşlı bir mezar kalmıştır

BEŞİKCİLER  MOSQUE
The buılding was constructed in 1455 by sofu hacı sinan  the chemberlain of İbrahim paşa son of ishak paşa one of the grand viziers of ottoman empire.the masque a buılding of Fatih sultan Mehmet period (reing 1451-1481) has a sizes of 640x575 meter the mosgue s covared with a single doom the last assembly hall as three sections ;the middle one is narrow and others in the both side are large ;they are covered with mirrored vaults and have four pile column with pointed arcs constructed with bricks.as the two side walls and shield walls are lacking the final assembly place shows variance from the style of the period the surviving minaret at the west of the mosgue has a speciific
short cone whichi is folloved in the minaret restorations after 1950.from the burial yard of the small mosgue onlya cylindrical marble grave is remaining

BURSA TARİHİ BEŞİKCİLER CAMİİ


Yorum Gönderme

0 Yorumlar