KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI

KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuş...


KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI
KARA TİMURTAŞ PAŞA CAMİİOsmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur Çandarlı hacı İvaz paşa lala şahin paşa ve beyezıd paşa ile onların aile lerinin
Bursa da çok sayıda hizmetleri vardır Bursa  nın fethinden sonra bir İslam şehri olarak Bursa nın
kurulmasında önemli etkisi olan ailelerin başında Kara Timurtaş ve oğulları gelir nitekim bugün bile Bursa da kara tumurtaş ve oğullarının her köşesinde izlerini görebilirsiniz Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile bursa nın imarında katkıda bulunmuştu Çandarlı hacı ivaz paşa Lala şahin paşa bayezıd paşa ile onların ailelelerinin bursa da çok sayıda hizmetleri vardır bugün bursa da çok sayıda camii hamam türbe ile adlarına mahalle olan çok sayıda kara tumurtaş oğlu var Osmanlının kuruluş yıllarında bursa da dört tane timurtaş paşa vardı bunların ikisi çok ünlüydü bunlar çakır hamam önünde mezarı bulunan Gazi timurtaş paşa ile demirtaş semtine adını veren kara timurtaş paşa dır I.murad ve I.bayezıd döneminde yapılan savaşlarda önemli rol almış kara tımurtaş kara Alinin oğludur dedesi ise Osman beyin silah arkadaşı aykut alp dir (öl.1325) 1310 yılında doğan kara timurtaş paşa lala şahin paşanın ölümünden sonra rumeli beylerbeyi oldu süleyman paşa ile rumeli nin fethine katıldı balıkesir deki göçebeleri rumeli ye sürmüş ve yerleşmesini sağlamıştır şehzade bayazıd a lalalık yaptı ve birinci veziri oldu balkanlarda yapılan savaşlara katıldı ve büyük başarılar elde etti timurtaş paşa gemlik i kuşatıp alınmasını sağlamıştı bir süre karamanoğulları nın Bursa yı işgali sırasında tutsak düşen paşa daha sonra serbest bırakıldı kapı kule suvarileri ve voynuk denilen askeri sınıfların kurulmasına öncülük etti ilk kez belirli sınıf elbiseyi askere giydirmişti 1403 yılında Bursa da yaşamını yitirdi 1398 yılında öldüğü söylense de mezar taşında 1403 yılında öldüğü yazmaktadır Bursa da kendi adını taşıyan mahellesi ndeki caminin bahçesine gömülmüştür Bursa da camisinin dışında hamam ve başka eserleri de vardır Osmanlı döneminin ilk deniz seferi gilyos adasının fethi olarak kabul edilmektedir ancak bu adanın neresei olduğu bilinmemekteydi oysa bu ada Ulubat (apolyont)gölü içindeydi kara ali 1303 yılında kendine verilen askeri birlikle apolyont (uluabat) gölü üzerinde bulunan gilyos adasını zapdetmiş burada görevli olan papazı ailesi ile birlikte Osman beye getirmişti Osmangazi de papazın güzelliği ile meşhur kızını kara ali ile nikah lamıştır işte bu papazın kızı kara tımurtaş ın annesi en az kendisi kadar ünlü dört oğlu Mehmed Çelebi Yahşi bey Ali paşa oruç paşa umur beyi in ise büyük anneleri Osmanlı devletinin kurucusu Osman beyden başlamak üzere yapılan fetihlerde önemli rol oynayan ve devlet bürokrasisinde de en üst görev olan vezirlik makamına ulaşan kara tımurtaş oğulları ailesi Bursa nın kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlamıştır özellikle II.Murad döneminde timurtaş ailesi devlet içinde çok güçlü bir duruma gelmiş aynı anda beşvezirin görev aldığı divanına üç vezir vermeyi başarmıştır timurtaş oğulları sadece devlet hizmetlerinde görev almamış kendi ve oğulları bir çok vakıf kurmuştur timurtaş paşa sadece askeri seferde deyil ordu teşkilatının kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır I.Murad zamanında balkanlarda lala şahin paşa dan sonra ikinci beylerbeyi olan kara timurtaş paşa candarlı ali paşa ya kadar devam eden tek vezir uygulamasının kaldırılmasıyla ikinci vezir ünvanını almıştı Osmanlı egemenliğini sağladıktan sonra bazı askeri örgütlenmeler kararı alınınca kara timurtaş paşa nın önerileri doğrultusunda kapıkule askerlerinden maaşlı süvari birliği kurulmuştu ayrıca savaş sırasında levazım sınıfı ile süvarilere yardım eden voynuk sınıfı oluşturulmuştu ölen sipahilerin tımarlarının erkek evladına verilmesi yöntemide yine timurtaş paşa önerisiyle uygulamaya konulmuştu kara
KARA TİMURTAŞ PAŞA CAMİİyımurtaş paşa nın yıldırım döneminde ordu içinde yeni düzenlemeler yaptığı görülür timurtaş paşa bu dönemde asker sayısının çok olması nedeniyle bir karışıklılığa meydan vermemek için askerlerin sınıflarına göre tek tip giyinmesini önermiş onun önerisi sonucunda kapıkule sipahilerine ve endorun oğlanlarına ak külah giydirilmiş saltanat makamlarının ileri gelenlerine de kızıl börk giydirilmeye başlanmıştı Bursa da yapılan cami han hamamların büyük bölümü Rumeli nde hıristiyanlarla yapılan savaşlarda elde edilen ganimetleriyle yapılmıştı savaş ganimet leri ise Bursa da kültür eserine dönüşüyordu ancak timurtaş paşanın ganimetlerinin büyük bölümü hıristiyan savaşından değil bir Türk ve Müslüman olan Karamanoğlu ile yapılan savaş sonucu elde edilmişti Osmanlı beyliğinin en büyük rakibi olan karamanoğlu ile 1387 yılında yapılan savaşta kara tımurtaş Paşa Rumeli askerlerinin başında çarpıştı Konya önlerinde gelen savaşta Karamaoğlu Alaaddin bey ordusunu terk edip kaçınca onun bıraktığı bütün mallar kara timurtaş a verildi ve Bursa daki bir çok eser bu ganimetle yapıldı timurtaş paşa 1389 yılında birinci kosava savaşına katılmış sehzade bayezıd ile ordunun sağ kanadında komutan olarak görev yapmıştı yıldırım beyazıd döneminde sırp larla yapılan savaşta sırpların bütün değerli madenlerini ele geçirmişti kara timurtaş paşanın dört oğlundan üçü oruç yahşi ve umur bey çok ünlüdür her biri adına eserler ve mahalleler kurulu bulunan devlet adamları Bursa nın imarı için büyük hizmetler vermiştir ancak bunlardan umur bey hepsinden ünlü bir devlet adamıdır 1421 yılında vezir olan umur bey 1430 yılında umur bey mahallesindeki cami kütüphane hamam ve müştemilatını yaptırmıştı ayrıca tuz pazarında kervansaray ve hamam Edirne de mescit Bergama da medrese hamam Biga da camii Afyon da cami medrese kervansaray hamam yaptırmıştı 1460 yılında ölmüştür Vakfiyesine göre umur bey çok sayıda değerli kitap ta Vakfetmiştir ancak bu kitaplar günümüze ulaşmamıştır birde hisar da umur bey mescidi ve mahallesi vardır bugün ki gemlik e bağlı Umurbey beldesine adını veren Umur bey Pars beyin torunu Yakup beyin oğludur Umur bey adı duyulmamış eski bir Türk çüdür avuç dolusu altın vererek bir çok tıp kitabını Türk çeye çevirmiştir Türk dili için bir çok girişimlerde bulunan Umur bey o tarihe kadar tüm vakfiyeler arapça iken kendi Vakfiye sini özellikle Tür çe yazdırmıştır Bursa da bulunan ilk türk çe yazıt da bu kişinin yaptırdığı caminin kapısında bulunmaktadır       ,,,,kaynak. raif kaplanoğlu

KARA TİMURTAŞ PAŞA CAMİİ

KARA TİMURTAŞ PAŞA CAMİİ


KARA TİMURTAŞ PAŞA CAMİİ

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

KARA TİMURTAŞ CAMİİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO KARA TİMURTAŞ MOSQUE GET DIRECTIONS

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI
KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNAVF0M_EJHq0u50k7_Nso8LwlR7dLZusbaTHf_VDiK1LO_0SRaJ4lVsRmmsX5_YBF_07F48N7gdTwy3gGwrUQsW45LhtV8A5W4WvFObG-aCs9tfZNU5kwrMSf4qnPSm_dNgX4Pj7ntl7/s320/IMG_20150416_162517.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNAVF0M_EJHq0u50k7_Nso8LwlR7dLZusbaTHf_VDiK1LO_0SRaJ4lVsRmmsX5_YBF_07F48N7gdTwy3gGwrUQsW45LhtV8A5W4WvFObG-aCs9tfZNU5kwrMSf4qnPSm_dNgX4Pj7ntl7/s72-c/IMG_20150416_162517.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2015/04/kara-timurtas-ve-ogullari.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2015/04/kara-timurtas-ve-ogullari.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content