TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ

TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ

Bursa sevdam
TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ
Bursa sevdamİlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 yıllarında Hacı ivaz paşanın yaptığı yeşil külliyenin bölümlerindendir Medresenin planı Anadolu Selçuklularının acık avlulu (eyvanlı) medreselerini andırmaktadır Yeşil medrese içerisindedir ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil medrese 1414.1424 yıllarında hacı ivaz paşanın yaptığı yeşil külliyenin bölümlerindendir medresenin planı Anadolu Selçuklularının açık avlulu medreselerini andırmakta olup yapımında moloz kesme taş ve tuğla kullanılmıştır avluyu çevreleyen sivri kemerli revaklardaki sütun ve sütün başlıklarının bir kısmı Bizans dönemine aittir revakların arkasında aynalı takoz ile
örtülü 13 medrese odası ve iki yan eyvan bulunmaktadır kubbe sekiz köşeli prizmatik Türk üçgenleri ile kaplı kasnak üzerine oturtulmuştur Mozaik çini ve renkli sırlarla bezeli yeşil medrese MS.X ve XX inci yy arasında Anadolu Türk İslam sanatına ait eserler ve MS.VII.yüzyıl dan CUMHURİYET Kuruluşuna kadar kullanılan İslami sikkeler sergilenmektedir ayrıca Osmanlı dönemi ahşap eserleri Selçuklu beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramikler TÜRK İSLAMmaden sanatı örnekleri silahlar ve etnografik eserler sergilenmektedir İbn.hilal ibn el-bavvab ın hicri 365 975 miladi tarihli dua kitabı XIII.yy beylikler dönemine ait tezhipli bakara suresi memluk sultanı berkok un Sultan Yıldırım Beyazıt ta hediyesi olan kuranı-kerim Sultan II.mehmet in ve III.Mehmet in fermanları şeyh Hamdullah hafız Osman gibi büyük ustaların hatlarından örneklerde bu müzenin koleksiyonlarında yer almaktadır Medresenin bahçesinde XV.yy la kadar olan dönem tarihlerinde BURSAmezar taşlarından örnek ve kitabeler vardırBursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO THE TURKISH AND ISLAMIC ART MUSEUM GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar