OSMANLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

OSMANLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARIBursa sevdamOsmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o
mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının bir başlığı varsa bu mezar bir erkeğe aittir erkeklerin mezar taşlarında bulunan başlıklar mezar sahibinin meslek ve meşrebine göre yapılmaktadır bu mezar taşı başlıkları kendi içlerinde en süslü şekilde sarıklı, kavuklu, başlıklı. ve fesli, olarak dörde ayrılmaktadır Osmanlı mezarlıklarında yatan kişinin mesleği ve meşrebi mezar taşının üzerindeki işaretlerden anlamak mümkündür mesala bir denizcinin mezar taşında çapa gemi yelken bezi;bir katibinkinde ise hokka ve kalem görülmektedir hanımların mezar taşları ise Çiceklerle süslüdür hanımların günlük hayatta hotoz taktıkları için hotoz başlıklı mezar taşları da görmek mümkündür bu hotozun altın kolye olarak hanımların alınlarına yahut boyunlarına taktıkları altın sıralı kolye ve alınlıklar mezar taşlarına işlenmiştir
                                               
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

                                                                         
                     

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


                                       

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


                                                           
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI                                                   
Yorum Gönderme

0 Yorumlar