MURADİYE'YE CAN VERENLER 3

MURADİYE'YE CAN VERENLER 3

MURADİYE'YE CAN VERENLER 3
KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİMahmut Efendi sultan hanı kasabasında doğdu Babasının adı Mehmet'tir dönemin bilginlerinden ders aldı dini ilimler alanında kendini çok iyi geliştirdi Çandarlı Kara Halil den sonra bursa kadısı oldu 40 yıl kadar kadılık yaptı çok yaşlandığında Hoca efendi Koca naip Mahmut Efendi diye anıldı Hisar'da Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklı mescidini ve koca naip Mahallesinde adını veren İşte bu güzel ilk kalkan duvarlı Mescidi yaptırdı birçok Vakıflar bıraktı faziletli Alim Dindar istikamet sahibi doğruluktan ayrılmayan bir kişiydi yaptırdığı koca naip camii'n de Bursa'nın kıble istikametine en doğru camilerden biri oldu 1372 de bursa'da vefat etti ve Pınarbaşı'nda mevlevihane yakınındaki türbesine gömüldü ama galiba asıl önemli olan koca naip Mahmut matematik ve astronomi âlim'lerinden meşhur Bursalı kadı zade Rumi nin dedesi olması ve onu yetiştirmiş olmasıdır adı Mustafa Paşa veya Mustafa Çelebi olan kadızade-i Rumi babasının ölümü üzerine dedesi Kadı Mahmut Efendi tarafından yetiştirildiği için kadızade lakabı ile anıldı dini ve aklı ilimleri dedesinden ve Birinci Murat döneminden meşhur alimi Mollafenari den okudu daha sonra dedesinin öğrencilerinden Bedrettin Simavi ile birlikte Konya'ya giderek müneccim Feyzullah Tan astronomi dersleri aldı 1400'lü yılların başlarında ailesinin karşı çıkmasına rağmen hocası karşı çıkmasına rağmen hocası Molla Fenari nin teşvikiyle meraga matematik astronomi Okulu'nun ilmi mirası çerçevesinde canlılığını koruyan Maveraünnehir ve Horasan bölgesine gitti 1411 den itibaren semerkant'ta bulundu ve dönemin önde gelen alimlerinden kelamci matematikçi Seyyid Şerif Cürcani nin derslerine devam etti Ancak daha sonra her meseleye matematikçi gözüyle bakması yüzünden hocası ile anlaşmazlığa düşüp dersini bıraktı semerkant'ta Timur'un torunu Uluğ Bey ile tanışan kadızade kısa zamanda hükümdarın sevgi ve saygısını kazanarak özel hocası oldu Ulubey medresesinde hocalık yaptı Semerkant rasathanesini yönetti ve gözlemler yaptı bilimsel özerkliğe büyük önem verilen derslerine Ulubey ve Diğer hocalar da katılırdı kadızade ilmi Özellikle büyük önem verirdi Ulubey'in kendisinden habersiz olarak bir müderrisi görevden alması yüzünden ders vermeye bırakmış ve sebebini sorunca da ulubey'e ben Tavsiye üzerine kural olarak az diye söz konusu olmadığı bir görev üstlendim şu ana kadar da müderrislerin böyle olduğunu sanıyordum Ancak bu işte de Azim uygulandığını görünce göreve bıraktım cevabını verdi bunun üzerine Ulubey onu görevine iade etti ve bir daha müderris Azil etmeyeceğine dair söz verdi kadızade de yeniden ders vermeye başladı kadızade Muhtemelen 1940'tan sonra öldü ve semerkant'taki türbesine gömüldü kadizade doğduğu ve yetiştiği Anadolu coğrafyasına da ışığını saçmadan edemedi talebelerine Osmanlı ülkesinde gitmeleri için telkinde bulundu Ali Kuşçu ve Fethullah Şirvani onun yönlendirmesiyle Anadolu'ya geldiler ve Semerkant matematik astronomi Okulu'nun bilgi birikimini Bu Topraklara taşıdılar Böylece kadızade başka bir coğrafyada ilmi faaliyette bulunsa da öğrencileri ve
AZAT BEY CAMİİ
kitapları aracılığı ile asıl Vatanına hizmet etti kadızade Osmanlı coğrafyasında yetişen gerçek anlamda ilk Özgün matematikçi ve astronom olmuş Anadolu'nun ve Bursa'nın oyuncu haline gelmişti Şimdi kocana ibi ve kadızade-i Bursa'nın sıradan mahalle ve cadde isimlerini dönüştürdük ve kendilerini unuttuk Ne diyelim düşmana ağlar bizim Ahval-i perişhanımıza Yolumun üzerinde Azat Bey Camii var Onu da ziyaret etmek iyi olur düşüncesiyle caminin avlusunda çıktım yaklaşık 250 metre batıda azap Bey türbesi ve camii var boş sakin hızalan Sokakta yürüyorum semtte hala eski Bursa'nın havası esiyor Belli ki bu Sokak beni menzilimiz e ulaştırmaya cak sola döndüm ve mahallenin pazaryerinden geçerek çok yaşlı bir Çınar'ın Yanıbaşındaki Azat Bey Camii ulaştın azap beyin oğlu Turhan Bey ile birlikte istirahat istirahate çekildikleri Türbesi caminin batısında yer alıyor ve Bugünlerde tamir ediliyor  ihtiva eden Eflak beylerinden Mehmet Bey'in kabri de bu türbe de bulunuyor aşlıların yanındaki banka oturdum nur yüzlü Biri elindeki hortumla cami ve türbenin önündeki betonu yıkıyordu bizim bütün camilerimizin gönüllü hizmetleri vardır kendilerini Allah'ın Evini temizlemeye ve bakımını adarlar Bu da onlardan biri olmalı varlığının farkında değilmiş gibi işine devam etti aklıma Varna Savaşından sonra savaş alanında dolaşırken Sultan İkinci Murat ile azetbey arasında geçen konuşma geldi rivayete göre Sultan murat Azat Beye taaccüp edilecek şey değil mi bütün bu delikanlı ordusunun arasında bir tane ihtiyar yok demiş azap Bey de ona sultanım bir tane ihtiyar olsaydı bu kadar mecnunane Delice Bir teşebbüste bulunmazlardı diye cevap vermişti Azat Bey Sultan İkinci Murat Devri asker ve devlet adamlarındandır. Mehmet Neşri'nin anlattığına göre Azeb Bey Varna'da onunla birlikte savaşmıştı Zafer Müyesser olunca Sultan Murat etrafın beylerine kafir esirleri ile armağanlar gönderdi.........Devam Edecek

Yorum Gönderme

0 Yorumlar