93 HARBİ SONRASI ANADOLU'DA GÖÇ

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ Balkanlardaki İnanç Farklılıkları Üzerine yürütülen Siyaset sonucunda Rum Bulgar Sırp ve Romen Halklar ile Mü...

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ
Balkanlardaki İnanç Farklılıkları Üzerine yürütülen Siyaset sonucunda Rum Bulgar Sırp ve Romen Halklar ile Müslümanlar arasında din düşmanlığı ve iç çatışmalar filizlenmeye başlamıştı 1877-1878 yılları arasında Tuna Kafkasya Cephelerinde yapılan Osmanlı Rus Savaşı Hicri Takvimde 1293 yılını gösterdiği için "93 harbi"olarak anılmaktadır önemli ölçüde Türk nüfusuna sahip olan Tuna Osmanlı'nın en zengin vilayetlerinden biriydi ancak 19.yüzyılın başlarında itibaren Balkanlardaki İnanç farklılıkları üzerine yürütülen siyaset sonucunda Rum Bulgar Sırp ve Romen halklar ile Müslümanlar arasında din düşmanlığı ve iç çatışmalar filizlenmeye başlamıştı bu huzursuzluğun arttırılması amacıyla Sofya Varna Filibe Ruscuk gibi Merkez Şehirlere tayin edilen Rus Konsoloslar propagandalar yapıyor Rusyaya Eğitime Gönderilen Bulgar Gençler aracılığı ile Misyonerlik çalışmaları yürütülüyor ve ihtilalci cemiyetler kuruluyordu Rusya büyük isyan için eğitim Kültür ve basın gibi her türlü propaganda aracını kullandı ancak 1876 yılına kadar gerçekleştirilen tüm isyan hareketleri ya başlamadan önlendi ya da geniş Halk kitlelerine ulaşamadan hüsran la sonuçlandı bu başarısızlıkların sonuncusu 1875 yılında halktan yeterince destek bulamadığından kolayca bastırılan eski Zagra ayaklanması oldu tüm girişimlerine rağmen istediği sonucu alamayacağını anlayan Rusya 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Devletine Savaş ilan etti Osmanlı Rus Savaşı sadece Savaş meydanlarına çıkan iki ordu arasında gerçekleşmedi Hiristiyan Kazak Süvari birlikleri çeşitli vaatlerle kandırılmış Bulgar ile Bulgar Çeteleri de Rus Ordusuna destek oldu 21 haziranda öncü kuvvetleri ile Maçin Tulça İshakça ve Mecidiyeyi işgal eden Rus Ordusu bu bölgede yaşayan Müslümanların neredeyse tamamını öldürdü köylerini yağmalayıp yaktılar Tırnova Kızanlık Ruscuk ve eski Zagra'da da durum farksızdı işgal edilen dükkanlar ve evler yağmalanıp 11 günde 1,100 Müslüman katledildi 15,000 kişilik Müslüman Nüfusa sahip Filibe işgal edildiğinde Şehirde sadece Hıristiyan komşularına sığınmış 100 kişi kalmıştı bu katliamlardan kaçabilenler ise daha güvenli gördükleri Varna ile Şumnu'ya sığınmak için yola cıktı Edirne'ye ilk göçmen kafilesi 15 Temmuz 1877 de ulaştı daha önce Müslümanların yanı sıra aralarında Yahudi Rum Amarikan Misyonerler ile bazı Bulgarların bulunduğu bir grup Şehirlerini boşaltıp Buraya sığınmışlardı 19 Oğustos itibari ile Edirne'deki Türk Tatar Yahudi ve Hıristiyan'ların sayısı 10,000 aşmıştı..15 Eylül 1877 de Dopruca'dan Selanik ve Kavalaya gelen göçmenler takip eden aylarda Güneye Dogru dağılmaya başladı 24-28 Ocak 1878 Tarihleri arasında Dedeağaç Limanına 16,000 Tekirdağ limanına 15,000 Varna Limanına 8,000 göçmen ulaştığı kayıtlara geçmiştir

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ

BURSA'YA GÖÇEN İLK BALKANLILAR
93 Harbinin ardından Anadolu'ya ulaşarak Hüdavendigar Bursa Vilayetine gönderilen 162,028 Göçmenden 64,000 bini Bursa Merkez sancağında iskan edildi Tuna boylarından Dobrucadan gelenler Bursa'nın merkezindeki Ruscuk Selimiye Vidin Kamberler Cuma-i Cedid yeni Cuma Mecidiye Mollaarap ve Namazgah mahallelerinde 2,741 hane olarak yaşamaya başladılar Fethiye İhsaniye Ümit alanı ermiri Lilüfer Maksem pınarı geçit Hüseyniye hançerli Teşfikiye kumlukalanı
köylerinde 569 hane olarak iskan edildi..


BİR SEYYAHIN KALEMİNDEN BURSA
1899 da Bursa ve çevresini dolaşan Bulgar Kinçov 93 Harbi Balkan göçmenlerinin yerleştirilmesinden sonraki demoğrafik görüntüyü şöyle özetlemiş..Bursa son yıllarda almış olduğu göç ile öylesine büyüdü ki Nüfusu neredeyse ikiye katlandı bu konuda sağlıklı rakam veremesem de tahminlerime göre 80,000 lere ulaştı Türk Rus savaşından sonra Bulgaristan ve Dobruca dan kitleler halinde gelen Müslümanların göç etmesi sonucu bir kaç ay gibi kısa sürede 40,000 kadar Muhacır
Şehre yerleşti Rus Osmanlı savaşından önce şehrin Batı ucundaki verimli Bursa Ovası'nda çok az yerleşim varmış ancak göçlerle durum çok değişmiş Türkiye'nin savaştan sonra yitirdiği bütün bölgelerden büyük bir Müslüman kitlesi buraya akın etmiş ve Nüfusu %30 arttırmanın ötesinde bölgeyi olağanüstü renkli kılmıştır halkının çoğunluğunu bölgenin yerlisi olan Müslüman Türklerin oluşturduğu Bursa'ya Kuzey Bulgaristan'dan yeni göç etmiş Türklerde katılarak Ovada yaşayan
93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİNüfusu ikiye katlamıştır.Bursa çevresinde pek çok Çerkez Tatar Köyü vardır bu köylerin sakinleri önce Rusya'dan Bulgaristan ve Dobruca'ya daha sonra Kars ve Batum'a son olarak da Bursa ve çevresine gelerek göç yolculuklarını tamamlamışlardır ayrıca Bosna dan göç eden Boşnak ve Bulgaristan'dan göç eden Pomakların oluşturduğu sıra köyler de vardır Hırıstiyanlar Nüfusun küçük bölümünü teşkil ederler Rumlar sadece Denize yakın kesimlerde ve birazıda Bursa'da Karamanlılar ise daha çok ova ve çevresinde bulunur Ermenilerin ve Yahudilerin büyük çoğunluğu ise Merkezde yaşar Ovanın Batı ucunda Bulgarlar yaşar Manyas Gölü yakınında iki Rus Kazak köyüde vardır bunlardan Güneybatı kısmındaki köy 200 haneli olup geçimlerini balıkçılıkla sağlar diğeri ise Romanya Dobruca'sından göç eden 100 haneden ibarettir..


Gidiyorlar.
sabaha karşı..
baldırlarına tırmanan çamurlarla
Gidiyorlar...Kağnılara asılmış kıl torbalardaki
Yağsız tuzsuz hamurlarla
Gidiyorlar
Okuyarak göklerdeki yıldızları
Gidiyorlar
Kanlı geçitleri aşarak eğim de eğim
Balkan Kızları

Gidiyorlar yorgun susak ve çatık
Sabah ayazına gece yağmuruna açık
Sarı öküzlerin ardında fidan kızları
Gidiyorlar kirpiklerinde gümüş damlacıklar
Gidiyorlar şakaklarında altın yaldızlar

Bırakmışlar Tuna'nın cennet boylarını
Bırakmışlar Tuna ya ışık ses renk götüren
Dağları bayırları yeşil başak denizine çeviren
Bırakmışlar büyük soylarını

Bırakmışlar ne varsa:kışla tapınak ev ekmek 
Bırakmışlar : gazi şehit tarih ülke emek
Gidiyorlar okuyarak bulutlu göklerde 
Görünebilen son yıldızları
Gidiyorlar kanlı geçitleri aşarak eğimde eğim
Balkan kızları....

Susuyorlar dönmeyi mutlu illere 
Susuyorlar düğümlenmiş tarihin acısı dillere
Susuyorlar Selanik Manastır'a Üsküp'e Yanya'ya 
Susuyorlar arslanı göçmen yaşatan kahpe dünyaya
Susuyorlar salkım salkım dökülüp kalan soylara soplara
Susuyorlar vızlayan kurşunlara inleyen toplara
Düşüyorlar sarı öküzlerin ardında fidan kızlar
ölüyorlar altın şakaklarda kanlı yaldızlar....

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ

93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ


93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİCOMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,7,"PİRAN" DECLARATİON,6,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,6,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,4,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK HAVA SERGİ ALANI,1,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,5,AHMET DAI CAMİİ,4,AHMET DAI MOSQUE,4,BALIBEY HANI,22,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,6,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,4,BURSA GÖÇ TARİHİ,16,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,6,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,3,Bursa osmanlı tarihi camii.,2,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,8,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,5,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,3,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,3,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,8,ERTUĞRUL BEY,2,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,4,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,4,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,2,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,1,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,2,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,13,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,6,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,5,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,3,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,4,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,10,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,5,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlı evleri,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,4,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,6,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,4,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,5,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,2,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,2,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,4,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL SOUP KITCHEN,1,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,3,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,2,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,2,
ltr
item
BURSA SEVDAM : 93 HARBİ SONRASI ANADOLU'DA GÖÇ
93 HARBİ SONRASI ANADOLU'DA GÖÇ
https://1.bp.blogspot.com/-e-MAjwz1fCY/Xbni0bWc51I/AAAAAAAAAac/q1aR06dGHiUkbTCkOsTDptW7I3aliW-VQCEwYBhgL/s320/20191017_141244.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-e-MAjwz1fCY/Xbni0bWc51I/AAAAAAAAAac/q1aR06dGHiUkbTCkOsTDptW7I3aliW-VQCEwYBhgL/s72-c/20191017_141244.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2019/10/93-harbi-sonrasi-anadoluda-goc.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2019/10/93-harbi-sonrasi-anadoluda-goc.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content