BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ

Bursa Kim Tarafından Fethedildi? Bursa Ne Zaman Başkent Oldu? Bursa'nın Tarihi Nedir? Bursa'nın İlk Adı Nedir? Bursa Şehrini Kim Kur...

Bursa Kim Tarafından Fethedildi? Bursa Ne Zaman Başkent Oldu? Bursa'nın Tarihi Nedir? Bursa'nın İlk Adı Nedir? Bursa Şehrini Kim Kurdu? Bursa'nın İsmi Nereden Geldi? Bursa Kimlere Başkentlik Yaptı? Bursa Kalesi Kim Tarafından Yapılmıştır?

Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü ile Başlayan Karışıklıklardan Sonra Doğu Ve Batı Olmak Üzere İkiye Ayrıldı (MS. 395). Byzantium Olarak Anılan İstanbul, Önce Doğu Roma’nın Sonra Da Bizans’ın Merkezi Oldu.
Bu Süreçte Bursa, Kavimlerin Yağmaları Ve Yaşanan Depremler Sonucunda Roma Döneminde Sahip Olduğu Refah İle Görkemi Kaybederek Bitinya’nın Küçük Bir Kenti Haline Geldi. Romalılar Tarafından “Tanrılar Yurdu Olarak Benimsediler Bursa Topraklarını.BURSA ŞEHRİNİN KURULUŞU VE ROMA DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİBitinya Krallığı için yeni bir Şehir ihtiyacı olduğunda 1,Prusias tarafından bu Topraklar seçildi bugünki Hisar bölgesinde Surların inşasına başlayarak Bursa Şehrinin ilk temelleri atıldı  MÖ.73 yılından itibaren Romalılara sadık kalan ve onların saygısını kazanan Bursa neredeyse tanm bir özerkliğe sahip oldu Zeus Tapınağı ve Heykelleri Şehrin en görülebilir yerine nakledildi İmparotor Traianus tarafından bağışlar ve vergi muafiyeti tanındı Roma Döneminde Bursa pek çok insanın yaşamak istediği bir bölge haline gelmişti Ticari değeri olan ürünlerin İhracat ve ithalatı kıyı kenti Apemeia'dan (Mudanya) yapılmaktaydı Çarşı Meclis Kütüphane Spor merkezi Stad Hipodrom Tiyatro Kapalı Çarşılar atolyeler ve  Kaplıcalar Roma Bursa'nın temel yaşam alanları idi Bursa da yaşayan halk Bakırcılık Değirmencilik Kerestecilik Tarım ve Hayvancılık gibi işlerle uğraşıyordu Kölelerin büyük çoğunluğu ise soylularla zenginlerin tarlalarında çalışıyorlardı ancak Bursa ms.259 yılında İskitlerin Akın ve yağmalamalarına maruz kaldı Trakya İstanbul boğazını aşarak Bitinya'ya akın eden İskitler Bursa ile birlikte Nikomedia'yı (İzmit) Nikaia'yı (iznik) Apameia'yı (mudanya) ve Kyzikos'u (erdek) neredeyse yaşanmaz bir hale getirdiler..


BURSA'DA BİZANS DÖNEMİBURSA'DA BİZANS DÖNEMİ Romalıların "Tanrılar Yurdu" diye adlandırdığı Olympos'a Bizans dönemi'nde Hiristiyan İnancının hızla yayılmasıyla Kilise ve Manastırlar inşa edildi Roma İmparatorluğu kavimler Göçü ile başlayan karışıklıklardan sonra Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı(MS.-395) Byzantium olarak anılan İstanbul önce Doğu Romanın sonrada Biazans'ın merkezi oldu Bursa ise kavimlerin yağmalanan ve yaşanan DEpremlerin ardından Roma Döneminde sahip olduğu refah ve görkemi kaybederek Bitinya'nın küçük bir kenti haline geldi Romalılar tarafından Tanrılar Yurdu diye adlandırılan Olympos (Uludağ) çevresinde Hırıstıyan inancının hızla yayılması sonucu 50 den fazla Kilse ve Manastır inşa edildi Bizans Döneminde Çekirgedeki Kral Kaplıcaları imparatorların ve soyluların gözde mekanı oldu Kostantinopolis'te yaşayan soylular ve kilise adamları tekneleri ile bu kaplıcalara gelmekte idi bu süreçte yöneticiler ve halk arsında sorunlar derinleşmekte iç karışıklıklar baş göstermekteydi İpmaraotorluğun soyluları olan Tekfurlar Toprakların Sahipleri durumdaydılar Mülkiyet hak kından yoksun kalan ve angaryalar altında ezilen köylüler ise Bizans'ın kurduğu bu düzenden hiç memnun değillerdi ayrıca yöneticiler ile Ruhban sınıfı arasında başlayan teolojik tartışmalarında sonu gelmiyordu buna karşın 11, yüzyıl sonunda Anadolu'da hüküm sürmeye başlayan Selçuklular halkının her kesimine mülkiyet hakkı tanıyor daha uygun yaşam koşulları sunuyordu üstelik "zımmi" denilen gayri müslim kesim devletin koruması altında ve dini serbestlik içindeydiler Bizans tabanını etkileyen bu gerçek Selçuklular ile Beyliklerinin yayılmasını oldukça kolaylaştıracaktı..

Bursa kim tarafından fethedildi?
Bu yüzyılın başında kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk hükümdarı Osman Bey Bursa'yı fethetmek istemişse de, fetih oğlu Orhan Bey döneminde, 6 Nisan 1326'da gerçekleşti.

Bursa ne zaman başkent oldu?
İznik'ten sonra başkent tekrar Bilecik olarak kabul edilmiştir. Bilecik'ten sonra ise başkent olarak Bursa 1326 da başkent kabul edilmiş ve tam 39 yıl Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalmıştır. Bursa'dan sonra 1365 yılında Osmanlı Devletinin başkenti Edirne olarak kabul edilmiştir

Bursa'nın tarihi nedir?
Bursa, 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 Nisan 1326'da Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. 1335 yılında başkent Bursa'ya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır.

Bursa'nın ilk adı nedir?
Bursa'nın Antikçağ'lardaki adı Prusa'dır. Bugünkü ismi de buradan gelir. Şehrin genellikle Bithinya krallarından Prusias tarafından kurulduğu kabul edilir. Antik dönemdeki Prusa adlı diğer şehirlerden ayırt edilmek için "Prusa ad Olympum" (Olimpos Prusası) adıyla anılmıştır.

Bursa şehrini kim kurdu?
Tarihçe. Antik adı 'Prusa' olan Bursa şehri, MÖ. 7. yüzyılda şehre yerleşen ve MÖ. 327'de bağımsız bir krallık haline gelen Bithynialılar tarafından MÖ. 2.yüzyılda kurulmuştur

Bursa'nın ismi nereden geldi?
Murad'ın ölümünden sonra ise şehir Hüdavendigar Vilayeti olarak anılmaya başlar. Diğer kayda değer görüş ise; Bursa'nın ismi hisar anlamındaki “Pura” ile kent anlamındaki “issa” sözcüklerinden geliyor. Bursa'ya ismini verdiği söylenen Bitinya kralı Prousias ise Proasalı yani Kale Kentli anlamına gelmektedir

Bursa kimlere başkentlik yaptı?
Bursa'nın fethinden (6 Nisan 1326) İstanbul'un fethine (29 Mayıs 1453) kadar, İznik'in sembolik başkentliği (1331-1335)i ve Edirne'nin serhat başkentliği dışında, Bursa Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmıştır.

Bursa Kalesi kim tarafından yapılmıştır?
Bursa Kalesi'nin yapılışı MÖ 1. yüzyıla dayanır. İlk kez Bithynia'lılar tarafından inşa edilmiştir. Ardından Roma, Bizans ve Osmanlı devirlerinde aktif olarak kullanılmış ve tadilat görmüştür. Bursa civarı 14.yüzyıldan sonra gezginlerin ilgisini bir hayli çekmiştir.


Bursa ismi ne zaman verildi?
Osmanlı'da idari teşkilatta yaşanan değişiklikle 1858 ve 1867 yılında yapılan yerel yönetim reformları sonrasında oluşturulan Hüdavendigar Liva (il) sının merkez sancağı Bursa olmuştur.

Bursa ne şehri olarak bilinir?
Murad'ın ölümünden sonra ise şehir Hüdavendigar Vilayeti olarak anılmaya başlar. Diğer kayda değer görüş ise; Bursa'nın ismi hisar anlamındaki “Pura” ile kent anlamındaki “issa” sözcüklerinden geliyor. Bursa'ya ismini verdiği söylenen Bitinya kralı Prousias ise Proasalı yani Kale Kentli anlamına gelmektedir

Bursanın Adı Neden Bursa?
Bursa'nın ismi hisar anlamındaki 'Pura' ile kent anlamındaki 'issa' sözcüklerinden geliyor. Bursa'ya ismini verdiği söylenen Bitinya krali Prousias ise Proasa'lı anlamına gelmektedir.

Bursa Sehrini kim kurdu?
Bugünkü Bursa şehrinin temelini oluşturan antik Prusıa kenti ise Bithynia krallarından I.Prusias (M.Ö.228-185) tarafından kurulmuş, adını bu kraldan almıştır. Tarihte Prusia Ad Olympum olarak anılan şehir Olympum takısı ile Olympos (Uludağ) eteğinde kurulmuş Prusias'ın kentini ifade etmektedir.

Bursa'nın eski adı ne?
Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Bursa'nın fethi hangi padişah döneminde yapılmıştır?
Bu yüzyılın başında kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk hükümdarı Osman Bey Bursa'yı fethetmek istemişse de, fetih oğlu Orhan Bey döneminde, 6 Nisan 1326'da gerçekleşti.

Bursa'nın tarihi güzellikleri nelerdir?
Bursa Görülecek Tarihi Yerler
Ulu Camii. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen sayısız tarihi esere ev sahipliği yapan Bursa'nın simgelerinden biri Ulu Camii… ...
Hanlar Bölgesi. ...
Koza Han. ...
Kapalıçarşı ...
Cumhuriyet Caddesi. ...
Saltanat Kapısı (Bursa Kalesi) ...
Yeşil Külliyesi. ...
Emir Sultan Camii.

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ
COMMENTS

BLOGGER: 4
 1. Bursa ilimiz ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz Rehber tadında bir blog olmuş. Emeğinize sağlık...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bir nebzede olsa Tanıtabiliyorsam güzel Bursa'yı ne Mutlu bana..değerli yorumunuz ve ziyaretiniz için teşekkürler..

   Sil
 2. Bursa'nın doğayla iç içe oluşunu ve tarihi dokusunu çok seviyorum. Bizans ve Roma dönemine ait detaylar için de çok teşekkürler.

  YanıtlaSil
 3. Tech Rictus is all kinds of Technology & SOFTWARE Info Website. Also, we will provide an update about technology, software, lifestyle, health, web design, SEO, SMM, gadgets, phones, business information.

  TECHNOLOGY
  SOFTWARE
  WEB DESIGN
  MOBILE PHONES
  LIFESTYLE
  BUSINESS

  YanıtlaSil
Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..

Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ
BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgelKUru-X6eWSGR3onOaaQZtSQp1s9-WOS4rnv3qQwq0coEIHhYt2a8K9duo1G36CQa6I2ktFM92U5-pxJ7xWSGNCgWhmS-45iNcax7Nj9MK_DAajt3qU4K4XhVPqdstoTPmCpPPZ2r8yC/s320/20191017_140129.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgelKUru-X6eWSGR3onOaaQZtSQp1s9-WOS4rnv3qQwq0coEIHhYt2a8K9duo1G36CQa6I2ktFM92U5-pxJ7xWSGNCgWhmS-45iNcax7Nj9MK_DAajt3qU4K4XhVPqdstoTPmCpPPZ2r8yC/s72-c/20191017_140129.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2019/10/bursada-bizans-ve-roma-donemi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2019/10/bursada-bizans-ve-roma-donemi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content