YENİÇERİLER - TÜRK İMPAROTORLUĞUNUN SEÇKİN ASKERLERİ

YENİÇERİLER - TÜRK İMPAROTORLUĞUNUN SEÇKİN ASKERLERİ

Yeniçeriler - Türk İmparatorluğunun Seçkin Askerleri

Osmanlı Yeniçeri Askeri
Yeniçeriler Osmanlı (Türk) İmparatorluğunun seçkin elit askerleri idiler Sadece Sultan'a sadık özel dövüş makinesi gibiydiler zaman içinde kendi kendilerini yok ettiler.Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, artan asker ihtiyacını karşılamamaktaydı. Bunun üzerine yine 1. Murat
döneminde ve yine Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın çalışmalarıyla devşirme sistemine geçildi. Bu sisteme göre Balkanlar ve Anadolu'da yaşayan Hristiyan ailelerden Tercihen Balkanlar'da, Yunan, Arnavut ve Sırplar belli şartlara uyan ve yaşları 8-14 arasında değişen oğlanlar alınıyordu Avrupalılar tarafından kan vergisi olarak bilinen bu sistemin kendine has şartları vardı. Bu şartlar;Birbirine 40 evden daha yakın hanelerden çocuk alınmaması;Ailede birden fazla erkek evlat olması,Alınacak oğlanın bir kusurunun bulunmaması,Alınacak oğlanın yakışıklı olması. Ne çok uzun, ne çok kısa ne de herhangi bir sakatlığının bulunmaması,Zeki olması,İyi huylu olması,idi. Seçilecek çocukların ileride idari görevler de alma ihtimaline karşı ince elenip sık dokunan bir seçim yapılmaktaydı.ve önce Türk ve İslam adetlerini öğrenmeleri için çocuğu olmayan Türk ailelere veriliyordu.Yeniçeri Ocağı, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı Sultan onları yanına aldı eğitti ve İslam'a yönlendirdi. Bu çocuklar Yeniçeri oldu.Evlenmelerine ve çocuk babası olmalarına izin verilmedi. Hayatları sürekli eğitime adanmıştı.padişaha sadık askerler, sadece tek bir amaç için yetiştirildiler. Osmanlı imparatorluğunun gücünü yükseltmek ve sürdürmek.Yeniçeriler padişahın kişisel korumalarıydı. Yurt dışından alındıkları için Osmanlı halkına hiç bir zaman sempati duymadılar.Daha sonra güçlerinin farkında olan Yeniçeriler, padişahı kendilerine daha fazla ayrıcalıklar vermeye zorladı. Evlenmelerine izin verildi. İş yapmalarına izin verildi. Rütbeleri kalıtsal hale geldi.Roma imparatorluğundaki Pretorian Muhafızlara benzer hale geldiler. Sultanları iktidara getirmek veya tahttan indirmek. gibi güçleri artık kendilerinde hissediyorlardı Sultanlar “kendi kölelerine tabi” olmaya öfkelendirdi Yeniçerilerin gücü de kendi ölümlerinin bir kaynağıydı. Haklarına sıkı sıkıya sarılıp padişahları kontrol ederek her türlü reforma direndiler. Evlilerin sıradan hayatına düşkün olmaları ve eğitim yerine iş ticaret yapmaları askeri yeterliliklerinin ve gücünün boşa gitmesine neden oldu.Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na yük oldular. 19. yüzyılın ortalarında padişah, yıkımlarını lagv edilmelerini dikkatle planladı. Müthiş askeri güç yok edildiğinde. yüzlerce yeniceri askeri idam edilmişti.


Osmanlı Yeniçeri Askeri

THE JANİSSARİES-THE ELİTE SOLDİERS OF THE

TURKİŞH EMPİRE

The Janissaries were the elite elite soldiers of the Ottoman (Turkish) Empire. They were just like a special fighting machine loyal to the Sultan, they destroyed themselves over time. With the expansion of the borders of the Ottoman Empire, they did not meet the increasing need for soldiers. Thereupon, during the 1st Murat period and again with the works of Çandarlı Kara Halil Hayreddin Pasha, the recruitment system was started. According to this system, from Christian families living in the Balkans and Anatolia Preferably in the Balkans, Greeks, Albanians and Serbs, boys between the ages of 8-14 and meeting certain conditions were taken. This system, known as blood tax by Europeans, had its own conditions. These conditions are; No children from households closer than 40 houses to each other; More than one male in the family The son to be taken has no fault, The boy to be taken is handsome. He was neither too tall nor too short nor had any disability, being intelligent, having good natures. A selection was made, which was scrutinized and often touched by the possibility of the children to be elected to take on administrative duties in the future. First, they were given to Turkish families who had no children to learn Turkish and Islamic customs. He took, educated and directed to Islam. These children became Janissaries and were not allowed to marry or have children. Their lives were devoted to continuous training. Soldiers loyal to the padisha were trained for one purpose only. To raise and maintain the power of the Ottoman empire. The Janissaries were the sultan's personal bodyguards. They never sympathized with the Ottoman people because they were taken from abroad. The Janissaries, who were aware of their power later on, forced the sultan to give them more privileges. They were allowed to marry. They were allowed to do business. Their rank became hereditary, and they became similar to the Pretorian Guard in the Roman empire. To bring the sultans to power or to depose them. Sultans were angry at being "subject to their own slaves".The power of the Janissaries was also a source of their own death. They resisted all kinds of reform by holding tightly to their rights and controlling the sultans. The fact that married people indulge in ordinary life and do business instead of education has caused their military competence and power to be wasted.They eventually burdened the Ottoman Empire. In the middle of the 19th century, the sultan carefully planned their demolitions to be lagged. When the formidable military power is destroyed. hundreds of defeated soldiers were executed.

Osmanlı Yeniçeri Askeri


Yorum Gönderme

0 Yorumlar