BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ

Geyikli Baba Kimdir.? Geyikli baba evliyamı? Geyikli baba türbesi nerede? Geyikli baba alevimi?  Sultan Orhan Gazinin Davetini Neden Geri Çe...

Geyikli Baba Kimdir.? Geyikli baba evliyamı? Geyikli baba türbesi nerede? Geyikli baba alevimi? Sultan Orhan Gazinin Davetini Neden Geri Çevirdi.? Geyikli Baba Türbesi Kalecik kimdir? Neden Geyiklerle Çenk Ederdi.? Geyikli baba türbesine nasıl gidilir?

Geyikli Baba dağlarda bir geyiğe binip geyiklerle dolaştığı veya geyiklerle ünsiyet edip aralarında yaşadığı için bu şekilde adlandırılmıştır (Âşıkpaşazâde, s. 46; Mecdî, s. 31). Geyikli Baba onun adı değil lakabıdır. Fakat bu lakap kendisine geyiklere binip gezmesi veya onlarla birlikte yaşamış olmasından çok, sırtını bir hayvan postuyla örten Kalenderiyye'ye mensup diğer meczup dervişler gibi muhtemelen geyik postuyla dolaştığı için verilmiştir.

GEYİKLİ BABA

BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
Bir şehrin kuruluşuna ve sonraki dönemlerine dair belgelere dayalı bilgiler Elbette önemlidir şehrin
gerçek hikayesi onlarla aydınlanır Ne var ki tarihi bilgi ve belgelere ve belgeleri güzelleştiren daha da anlamlı hale getiren başka metinler ve bu metinlerde anlatılan hadiselerin kahramanları vardır ki buna göre şehrin hikayesi daha güzel ve anlamlı kılanlar asıl onlardır Öyle ki bir şehir bu tür hikayeler ve kahramanları ile yaşar millet hafızasında o şehirden söz ederken ilk olarak onlar akla gelir Kadim Osmanlı padişahı olan Bursa'da bu manada çok zengin bir şehirdir kuruluş efsanesinden Osmanlılar tarafından hepsi ve sonrasına dair ciltler dolduracak hikayelere sahiptir Emir sultan Somuncu Baba Abdal Murat Karagöz ile Hacivat Süleyman Çelebi Üftade Aşık Yunus ve daha nicelerinin adları ve hikayeleri şehir hafızasında hep yaşar işte adı Bursa ile mutlaka anılması gereken isimlerden biride Geyikli Babadır nasıl Fatih Akşemsettin münasebeti bilinmeden İstanbul'un fethi anlaşılmazsa onun hikayesi bilinmeden de Bursa'nın Fethi tam olarak Anlaşılamaz Öyleyse kimdir bu Geyikli Baba ona neden öyle bir adı verilmiştir Bursa'ya nasıl bir anlam katmıştır Bursa'yı neden onsuz düşünemeyiz şeklindeki sorulara cevap aramak gerekir Evliya Çelebi'nin "Yasevi"  fukararlarından dediği Geyikli Baba 1275-1350 yılları arasında yaşayan hem menkıbevi hemde tarihi bir şahsiyettir Nitekim ilk Osmanlı kaynaklarında hakkında epeyce bilgi yer alır dahası Çağdaşı Yunus Emre'de iki beytinde ondan söz eder bunlardan İlkinde onun Ulu bir Nazar ehli olduğunu belirtir Geyikli Baba bize bir kez Nazar kılaldan hasıl oldu Yunus'a her ne ki vayesidir diğer beytinde ise ondan Geyiklinin ol Hasan söz eğitmiş kendinden Kudret dilidir söyler Kendinden söz nesidir şeklinde bahseder bu söyleyişler önemlidir Belli ki aralarında yakın bir münasebet ve derin bir muhabbet vardır Yunus Emre Hasan'ı Geyikli kelimesi ile birlikte anıldığına göre demek ki onun asıl adı Hasan dır Fakat sadece Hasan diye değil Geyikli Hasan yahut geyiklinin Hasan diye bilinmesi ona bu Geyikli adının neden verildiği akla getirir şakaiki numaniye de ve bu durum bir Geyiğin emrine verildiği ve bu Geyiğe bindiği için Geyikli Baba olarak  tanınmıştır şeklinde açıklanır menkıbelerde onun gerek kendisinin gerekse dervişlerinin bir yerden bir yere giderken Geyiklere bindikleri Hatta Bursa ve civarındaki fetihlere bu şekilde katılmış olduklarını söylenir yani Geyikli Baba dilinde dua elinde Kılıç olan alperenlerden biri olarak bilinmektedir 


KEŞİŞ DAĞINDA BİR DERVİŞ

BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
Tarihe baktığımızda Anadolu'ya gelip Fetih'lere katılanların asıl yurtlarının Türkistan Azerbaycan tarafları olduğu görülür Demek ki Müslüman Türk'ün Anadolu'yu Fetih planı oralarda yapılmış dervişlerde birer birer Anadolu'ya gelmişlerdir geyikli Baba O da öyle bir misyonla Anadolu'ya Hoy'dan (Azerbaycan)'dan gelmiş bir derviştir Anadolu'ya geldiklerinde dervişleri ile beraber Keşiş Dağı Uludağ eteklerinde yerleşip hem
İrşad hem Gaza faaliyetlerine girişir bu Gaza'lardaki zaferleri ile duyulur bu Hadise'den Orhan Gazi'nin habersiz olması
düşünülemeyeceğini göre Çok geçmeden yolları bir yerde kesilecektir öyle de olur geyiklinin Bursa tarihi açısından asıl hikayesi de böyle başlar Buna göre  Bursa kuşatma halindeyken muhasaraya bizzat katılarak İnegöl tarafında Kayalar içinde 360 kapısı olan ve kızıl kilise dinilen yeri dervişleri ile beraber fethetmiştir anlatılanlara göre gündüzleri Cenk eder geceleri de orada bulunan Ulu bir kestane ağacı Geyikli babayı içine alıp saklarmış düşman gelir Geyikli babayı bulamazmış Baba sabah yine çıkar Cenk edermiş bu halden ürken düşman Kızıl kiliseyi babaya bırakıp kaçmış bu durum onun bölgede birden bire tanınmasına yol açar bu hikayelerden etkilenen lerden biri de fetihten sonra yönetimi kendisine verilen İnegöl Fatih'i Turgut Alp Onun Muri di olur yani onun Orhangazi ile tanışmasının öncesindeki isim odur geyikli baba ya neden Baba denildiği Cevabı da bu Fetih esnasında ki bir olaydan kaynaklanmaktadır İrfan özfatura dediğine göre Geyikli Baba Bursa kuşatmasında geyik sırtında katılmış Bizanslılar büyük Bir Geyiğin üzerine 60 Okka Kılıç ile savaşan bu Gazi derviş'i görünce manen yıkılıp teslim olmayı konuşmaya başlamışlar Geyikli Baba kalan vakitlerde ise ordugah ta hoş sohbetler yapar mücahitlere sahabe-i kiramın büyüklüğünü ehlibeytin mücadelesini anlatarak moral verirmiş askerlerde bu Babacan tavrından dolayı onu Baba diye anarlarmış Orhangazi onun Fethi esnasında ki hikayesini duyunca Turgut Alp'i yanına çağırarak işin aslını sorar Turgut Alp ise çoktan Geyikli babanın Müridi olmuştur olanları anlatınca Orhangazi'de bu anlatılanlardan etkilenerek Geyikli babayı görmek ister ve huzuruna davet eder Fakat olumlu bir cevap alamaz Aşıkpaşa zade bu hâdiseyi şöyle anlatır Turgut Alp benim köylerin yanında bir nice Derviş geldi Mukim oldu aralarında bir Derviş vardır gah gah vurur dağda yiyecekler geyikler ile gezer bir nice gün ve Haydi mübarek kişidir dedi Orhangazi acep kimin mürididür sorun kendinden emini verince gelip sordular Geyikli Baba baba İlyas Muridiyim Seyyid Ebu'l Vefa Tarikatındanım cevabını verdi bunun üzerine Orhangazi babayı yanına davet etti fakat kabul etmedi gelmediği gibi sakın Orhan dahi gelmesin diye haber gönderdi haberi işiten Orhangazi niçin gelmez ve beni niçin anda varmağa deyince Dervişler göz ehli olurlar vakit gözatırlar dahi vaktinde vururlar duaları makbul oluna cevabını iletti bu münasebet Elbette burada kalmaz aradan bir vakit geçtikten sonra Geyikli Baba bir gün sırtında Bir Çınar fidan ile Orhan Gazi'nin ikametgahının önüne gelir Bunun bir kavak ağacı olduğunu söyleyenler olsa da Çınar Ağacı hikaye ve daha çok Yakışmaktadır Çünkü Çınar fidanı Geyikli babanın duasını temsil etmektedir bununla Osmanlı Devleti'nin kutsiyeti ne ve uzun ömürlü olacağına hem işaret hem de dua edilmek istenmiştir Avlu kapısının iç tarafına getirdigi Dalı dikmeye başlar durumdan haberdar edilen Sultan Orhan oraya geldiğinde bir dalın Dikili olduğunu görür daha önce davetine icabet etmeyen Geyikli babanın şimdi buraya neden geldiğini merak eder sorar Geyikli Baba teberrukümüzdür bu oldukça dervişlerin duası sana ve nesline makbuldür Senin neslünün ve devletin Bu ağaç gibi kök Salacak kökü sabit dalları ise gökte durur ardından da İbrahim suresinin mealini kökü toprakta dalları Sema'da olan bir ağaçtan Bahçeden ayetini okur ayetin devamında O ağacın Rabb'inin izniyle devamlı meyve verdiği de söylenmektedir mana ehli bu fidan dikme ve dua olayını Orhan'ın kuracağı devletin Bu ağaç gibi Kök salacağı dallarının da uzaklara ulaşacağı evlatlarının dini İslam'a çok hizmet edeceği şekilde yorumlarlar Nitekim daha sonra gelişen olaylar Geyikli babanın duasını kabul edilen dualardan olduğu ortaya koyar ve bu Çınar üç kıtaya yayılır rivayete göre O ağacın bugün Bursa'da Hz Üftade ye giden Kavaklı caddedeki çınar ağacı olduğu söylenmektedir 

GEYİKLİ BABANIN YURTLUĞU

BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
bu açıklama Sultan Orhan'a yetmiştir dua ve Çınar'ın ne manaya geldiğini Elbette bilenlerden dur o da böylece kalben bağlanır Geyikli Hasan'ı sık sık ziyarete gitmeye başlar Hatta bir girişimde İnegöl belgesini kendisine tahsisi etmek istediğini söyler Zira dağları yurt edinen Geyikli Baba ya ve
dervişlerine bir yurtluk Armağan ederek Onun hem Bursa'nın hem de civarındaki bazı yerlerin fethinde gösterdikleri yararlılıklara Teşekkür etmek istemektedir fakat Geyikli Baba sultan Orhan'ın bu teklifini kabul etmez Çünkü dünya malı gözünde değildir orhangazi ısrar eder Derviş ne ola benim de sözümü kabul etsen deyince ricasını kırmayarak Şu Karşıda Duran tepecikten beri yircügez dervişlerin Havlısı olsun der Böylece dağların Geyikli derviş'i kendisine Armağan edilen yerde dergahını kurar Bu köyün adı Baba sultan olup Geyikli babanın vefatından sonra Orhangazi Onun için bir türbe ve külliye yaptırır işte Geyikli babanın diktiği 2'ci Çınar da burada yer alır rivayete göre caminin avlusundaki asırlık Çınar Geyikli Baba tarafından saraydaki ağaçla aynı gün dikilmiş olup bugün hala dimdik ayaktadır Geyikli babanın bu hikayesi günümüze kadar ulaşan arşiv kayıtlarında da yer alır.

Geyikli Baba Alevi mı?
Sultan Orhan tarafından yapılan teftişler neticesinde Baba İlyas Horasanî hulefasından Sultan Höyüğü Vakfı'na ait Geyikli Baba Alevi tekkesi padişahın iltifâtlarına mazhar olmuş ve Padişah tarafından buraya pek çok hediyeler gönderilmişti.

Geyikli Baba'nın türbesi nerededir?
Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ait küçük kapsamlı tarikat külliyelerinden olan ve cami, tekke, türbe ve hamamdan meydana gelen külliye, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Babasultan köyündedir.

Geyikli Baba hangi tarikat?
Vefai tarikatına mensup ve Baba İlyas'ın müridi olan Geyikli Baba, 15. ve 16. yüzyılda yaşamış Âşıkpaşazâde, Neşrî ve Lâmiî Çelebi gibi tarihçilere göre Orhan Gazi döneminde müritleriyle birlikte Hoy civarından İnegöl dolaylarına gelerek burada yerleşmiştir.

Geyikli Baba Türbesi Kalecik kimdir?
Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin duacısı Geyikli Baba, Anadolu'nun uç bölgesinde Osmanlı mücahitleri ile beraber İslamiyet'i yayarak gaziler arasına giren evliyadır. Bursa'nın fethi sırasında pek çok kerameti görülen Geyikli Baba, yaşadığı dergahında İslam'ı yanına gelenlere öğremiştir.BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ

ADRES:Babasultan, 16450 Kestel/Bursa

GEYİKLİ BABA TÜRBESİNE NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL

HOW TO GET TO DEER BABA TOMB GET DIRECTIONS

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
BURSA GEYİKLİ BABA TÜRBESİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Lkoq_iuioUnneHLS2B8odI9-MvIz1AiYSerSS8Z0JiAZKiKXX7aQn9Zkh1ynVc8eHSIQyn7BmH_vI2dH4eW9Pc8zefsM_UUIDZccJZl1_tfAFSR0eynbzNTe3kJ0Zvw1x92YEVzMOYo/w400-h265/bursa+828x500.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Lkoq_iuioUnneHLS2B8odI9-MvIz1AiYSerSS8Z0JiAZKiKXX7aQn9Zkh1ynVc8eHSIQyn7BmH_vI2dH4eW9Pc8zefsM_UUIDZccJZl1_tfAFSR0eynbzNTe3kJ0Zvw1x92YEVzMOYo/s72-w400-c-h265/bursa+828x500.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/05/bursa-geyikli-baba.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/05/bursa-geyikli-baba.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content