GÖKTÜRK KAĞANLIĞI VE BUMİN KAĞAN

Göktürk destanı nedir?  Ötüken türkler için neden kutsaldır?  Göktürk devleti nasıl yıkıldı?    Ötüken nedir?  Göktürk devleti kaç yıl hüküm...

Göktürk destanı nedir? Ötüken türkler için neden kutsaldır? Göktürk devleti nasıl yıkıldı?  Ötüken nedir? Göktürk devleti kaç yıl hüküm sürdü? Göktürk kağanlığını kim kurdu? Göktürk kağanları kimlerdir? Bumin kağan kimdir?

GÖKTÜRK KAĞANLIĞI

KURULUŞU :552

YIKILIŞI        :744

KURUCUSU  : BUMİN KAĞAN

KAPSADIĞI ALAN :18.000.000 KM


GÖKTÜRK KAĞANLIĞI VE BUMİN KAĞAN

Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'dır
Göktürk Devleti hangi boya mensuptur noktasında 
GÖKTÜRK KAĞANI BUMİN HAN
BUMİN HAN
ise Hunların soyundan olan Göktürk Devleti
"Aşina"adı ile anılan boya mensuptur. Devletin başkenti Ötüken olmakla birlikte Doğusunda Çin, batısında ise Sasani devletleri bulunmaktadır. Doğuda Avar devleti sonucunda doğan Göktürk Devleti Batıda ise Eftalit devletleri ile yapılan savaşların sonucu olarak doğmuştur. Göktürk Devlet'i Asya hun devletinin yıkılmasının ardından Avar Devleti'ne bağlı olarak yaşamıştır.Bumin Kağan öncülüğünde ayaklanma sonucu Ötüken'de 1. Göktürk devleti kuruldu.Dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir bayrak altında topladı ve Asya Hun Devleti'nden sonra 2. Büyük devlet kurulmuş oldu.O dönem ülkeyi Doğu ve Batı olarak 2'ye ayıran Bumin Kağan, Batı yönetimin idaresini Yabgu unvanına sahip olan kardeşi İstemi Kağan'a verdi.Batı kısmının yönetimini ise amcası İstemi Yabgu'ya bıraktı.Bumin Kağan'ın vefatından sonra yerine oğlu Kolo geçti. Oğlunun ölümünden sonra ise Devletin başında Mukan yer almaktaydı.Mukan Kağan dönemi Göktürk Devleti'nin en güçlü olduğu dönem olarak bilinmektedir.Aynı zamanda Göktürk Devleti'nin en önemli özelliklerinden biri de: İstemi Yabgu' Sasaniler İpek yoluna geçince Bizans ile iş birliği yaparak Sasanileri yenilgiye uğratıp devletin sınırlarını Büyük Okyanus'tan Volga Nehri' ne kadar genişletmesidir.GÖKTÜRK DESTANI NEDİR?

GÖKTÜRK KAĞANI BUMİN HAN
BUMİN HAN

Göktürklere ait destan dendiğinde akla gelen Ergenekon destanında, Türklerin yeniden doğuşu anlatılmaktadır. İkinci Göktürk destanı ise Bozkurt Destanı olarak tarihe geçmiştir. Bu destanın konusu da tek başına kalan bir çocuğun bozkurt tarafından yetiştirilmesi ve büyük bir devletin kurulmasını içeriyor. Aynı zamanda Çin kayıtlarında Bozkurt Destanına yazılı şekli ile bulunmaktadır.


GÖKTÜRK DEVLETİ KAÇ YIL HÜKÜM SÜRDÜ?

Türklerin bozkır göçebe uygarlığından yerleşik tarım uygarlığına geçiş dönemi olan Göktürkler dönemi 552-745 yılları arasında Orta Asya'da varlığını sürdüren bir devlettir. Orta Asya'da yapılan kazı ve araştırmalarda bir takım eserler bulunmuştur. GökTürkçe yazılı bu eserler taş, para, ağaç üzerine yazılmış metinlerden oluşmaktadır. Taş ve para üzerine yazılı eserler ise günümüze kadar gelmiştir.

GÖKTÜRK DEVLETİ NASIL YIKILDI?

Büyük Hun İmparatorluğu'nda olduğu gibi Göktürk Devleti'nde de Türk boylarının Çinlilerin oyunları ve kışkırtmaları ile devlet yönetimine başkaldırmaları sonucu isyanlar ve iç ayaklanmalar çıkmıştır. Bu nedenden ötürü Göktürk Devleti, Batı ve Doğu Göktürk devleti olarak 2'ye ayrıldı.Bu kez de Çinliler, Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti'ni birbirleri arasında kışkırtma ve tahriklere yol açmıştır. Yaşanan bu kışkırtmalardan dolayı Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti birbirine karşı savaş açmış, sonrasında ise Çinliler savaşmaktan dolayı gücünü yitiren bu iki devletin bu halini fırsat bilmiş ve yıkmışlardır. Göktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından ise Göktürkler Kutluk Devleti'ni kurmuşlardır.


ÖTÜKEN NEDİR? ÖTÜKEN TÜRKLER İÇİN NEDEN KUTSALDIR?

BUMİN KAĞAN
BUMİN HAN
Ötüken Türk, Moğol ve Orta Asya tarihlerinde kutsal başkenttir. Ötügen olarak da söylenir. Çince kaynaklarda U-te-kien şeklinde geçtiği ve Çin kaynaklarında dağ ismi olarak geçen Tu-kin, Yü-tü-kiün ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Ötügen (Ötüken) Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan Dünya’ya dağıldığı yerin adı olarak da kabul edilmektedir.Orhun Nehri kaynaklarını bu bölgeden alır ve Göktürk Devleti’nin de başkenti yine bu yörede kurulmuştur. İnanca göre bütün büyük devletlerin başkenti burada kurulmalı idi. Gerçekten de pek çok Türk ve Moğol Devleti biraz genişledikten sonra başkentlerini bu bölgeye taşımışlardır. Ötüken dağının Nama (Namı veya Namu)adında bir koruyucu ruhu vardı.Ötüken eski Türklerin (Göktürk vb.) geleneksel inancı Tengricilikte Toprak Ana'ya verilen isimlerden biridir. Moğollarda Etugen, Itügen ya da Odigan gibi şekillerine de rastlanır. Ötüken-Kültü, Tengri-Kültü ile birlikte özellikle Göktürk Kağanlığı sırasında büyük önem kazanmıştır.Köktürkler, Uygurlar ve Kırgızların merkezleri, uzun süre, kutsal kabul edilen, Ötüken ormanı olmuştur. Ötüken Ormanı'nın merkez olmasını ve buraya adeta kutsallığın verilmesi, Orhun Yazıtlarında da göze çarpmaktadır. Ötüken ormanı, adeta; dışarıdaki kötülüklere karşı, sığınılacak güvenli bir ev olarak tasvir edilir.Eski inanca göre, Toprak Ana'nın keyfi ağaçların durumundan belli olur. Eğer ağaçlar sağlıklı ve güçlü yetişiyor ve bol meyve veriyorlarsa, Toprak Ana'nın insanlardan memnun olduğuna inanılır. Toprak Ana'ya edilen bir dua, güçlü ve büyük bir ağaca doğru yöneltilir.


GÖK TÜRK KAGANLARI?

Bumin Kağan (546-552)

Kolo (Kara) Dönemi (552-55)

Mukan Dönemi (555-572)

Tapo Dönemi (572-581)

İşbara Dönemi (581-582)

İşbara Dönemi (582-587 Doğu Göktürk Devleti)

Yehu Dönemi (587-589)

Tülan Dönemi (589-600)

Kimin Dönemi (600-609)

Şipi Dönemi (609-619)

Çulo Dönemi (621-630)

Kie Li Dönemi (621-630)

Tardu Dönemi (583-603) - Batı Göktürk Devleti

Çulo Dönemi (603-611)

Şikoei Dönemi (611-618)

Tong Yabgu Dönemi (618-628)

Se Yabgu Dönemi (628-630)

Hsili Dönemi (630-633)

Işbara Dönemi (634-639)

Jubi Dönemi (645-650)

Holu Dönemi (651-657)

COMMENTS

BLOGGER: 2
  1. Hep zaten içeriden yıkıyorlar devletleri o yüzden her zaman içeride sağlam durmak birliktelikleri bozmamak lazım teşekkürler.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Başta Saray Entrikaları Olmak Üzere Dış Güçler :))

      Sil
Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..

Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : GÖKTÜRK KAĞANLIĞI VE BUMİN KAĞAN
GÖKTÜRK KAĞANLIĞI VE BUMİN KAĞAN
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhx2JX4hi3IlcyOjGoVfdMOkBm9GhpcjKi7CDRaOsmUIhke9ZZ1Mp0erF8UfNp-PZkKX7HEHcCbCLOO25psKyao-RL94C0c4m79__YhO9FqJ-k54WR2qijdRVzizAjKbHWkbfQbXkI0LhLWRIgNOKL_UEDP-WrBokmY1ptdEt-LuN6PKJ62kpP5JpL8=w320-h222
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhx2JX4hi3IlcyOjGoVfdMOkBm9GhpcjKi7CDRaOsmUIhke9ZZ1Mp0erF8UfNp-PZkKX7HEHcCbCLOO25psKyao-RL94C0c4m79__YhO9FqJ-k54WR2qijdRVzizAjKbHWkbfQbXkI0LhLWRIgNOKL_UEDP-WrBokmY1ptdEt-LuN6PKJ62kpP5JpL8=s72-w320-c-h222
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/11/gokturk-kaganligi-ve-bumin-kagan.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/11/gokturk-kaganligi-ve-bumin-kagan.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content