EMİRSULTAN KÜLLİYESİ

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN) Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429. da Bursa da vefat etti babası Emir Külal lakabı ile tanın...

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN)

Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.
da Bursa da vefat etti babası Emir Külal lakabı ile
tanınan devrin mutasavvıflarından Seyyid Ali efendidir.Emir Sultan hazretlerinin Emir Külal lakabıyla tanınan babası Seyyid Ali efendi oğlu Muhammed Şemseddin i yetiştirip büyütmüşve onun ergenlik çağına geldiği 17.18. yaşlarında vefat etmiştir kendilerine Hz.peygamber neslinden geldiği için Emir soyu Hz.Hüseyin e dayandığı için Seyyid Buhara da doğmuş olmasından Emir Buhari veya Emir Şemseddin-i Buhari denildiği gibi tasavvufi terbiyede velilik manevi rütbesini kazanması ve aynı zamanda Sultan Yıldırım Bayezıd ın damadı olması dolayısıyla Emir Sultan denilmiştir Emir Sultan Haç vazifesini  eda ettikten sonra Medine-münevvere de devamlı kalmak arzusunda olduğu halde gördüğü rüya üzerine Bursa ya gelip yerleşmiştir Peygamber Efendimizden aldığı manevi emir üzerine Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenmişler bu evlilikten Emir Ali adında bir oğlu iki kızları olmuştur.1442. de II.Murad ın İstanbul kuşatması sırasında bütün seyyit ve dervişleriyle sefere katılan Emir Sultan hazretleri ilk defa rum ikliminin (Anadolu nun) Sultanı ünvanı verilmesi vesilesiyle Yıldırım Bayezıd a ve sefere çıkacakları zaman Çelebi Mehmed ile II.Murad a kılıç kuşatmıştır Emir Sultan Hazretlerinin mensup olduğu tarikat konusuna gelince onun Halvetiyye tarikatının Nurbahşiyye koluna intisap ettiğini ifade edenler olduğu gibi babası Seyyid Ali den Necmeddin-i Kübra ya ulaşan bir silsileden bahisle Kübreviyye tarikatına mensup olduğunu söyleyenlerde vardır Emir Sultan hazretleri Zülcenaheyn (iki kanatlı) hem zahiri hemde batıni ilimleri tahsil etmiş ve okutmuşlardır bu sebeple kendisi Kerametler Sultanı diye anılmıştır hayatında olduğu gibi vefatından sonra da feyiz ve tesirleri devam etmekte olan zatlardan dır.63. yaşında iken Hiçri 833. Miladi.1429.da bir veba salgınında vefat etmiş ve hali hazırda mevcut türbelerinde defnedilmiştir.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN) BİOGRAPHY
Emir Sultan was born in Bukhara in 1368. and he died in Bursa in 1429.his fether Seyyid Ali Efendi.also known by the nicname Emir Külal raised Muhammed Şemseddin and he died when Muhammed Şemseddin was about 17-18 years old Muhammed şemseddin was named Emir because he descended from the prophet Hz.Muhammed named Seyyid for descending to Hz.Hüseyin and named Emir Buhari or Emir emseddin-i Buhari as he was born in Bukara as he was Sultan Yıldırım Bayezıd s son-in law and he was a sainthood  in islamic mysticism he was called Emr Sultan although he had a wish to settle in medina after going on pilgrimage upon a dream he came and settled in Bursa Emir Sultan got married with Yıldırım Bayezıd s daughter Hundi Fatma Sultan upon the moral order of Hz.Muhammed they had two daughters and a son named Emir in 1422. Emir Sultan joined the war with his all sayyids and darvishes during the İstanbul enclosure and as Yıldırım Bayezıd was given the title the Sultan of anatolia for the first time Emr Sultan dressed his sword before the war he also dressed his sword before the war he also dressed Çelebi Mehmed and II.Murad s swords aboud Emir Sultan membershib of religious order some people say he was a member of nurbahşiyye branch of halvetiyye religious order but some people say that he was a member of kübreviyye religious order according to a rumour which reached from his father Seyyid Ali to Necmeddin-i kübra Emir Sultan Zülcenaheyn (means both lifetme and afterlife) both learned and taught apparent and immanent sciences so he was named the Sultan of miracles his enlightment and influence has always existed both during his life and after his death when he was 63. years old he died beacuse of plaguc disease in 1429 (hegira 833) at his funeral prayer the imam was Hacı Bayram Veli Hz.who was living in Bursa at that time and then he was entombed in the same place with hs current tomb.


BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİRSULTAN KÜLLİYESİ NİN TARİHCESİ
CAMİİ; 1429.yıllarında Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultan ın eşi Hundi Fatma Hatun tarafından yaptırılmıtır giriş bölümünde şadırvanlı geniş ve güzel avlusu vardır Bursa camileri içinde en geniş ve en güzel avlusu olan camidir avlu 16 kaş kemerli ahşap-kagir revaklarla çevrildir kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde taştan yapılmış iki minaresi vardır 1855.depreminde yıkılan minareler 1868.yılında Sultan Abdulaziz han döneminde yenilenmiştir binanın beden duvarları taş ve tuğladan yapılmıştır cami 1795. yılında yıkılmış ve 1804.yılında Sultan III.Selim tarafından tekrar yaptırılmıştır bu konudaki kitabe cami giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır 1855. depreminde büyük zarar gören cami tekrar onarılmış ve bu onarımlar nedeniyle özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir ilk yapıldığında altı kubbeli olduğu belirtilen kare planlı caminin ibadet alanının üzeri şu anda büyük bir kubbe örtmektedir son cemaat yerinin tabanları tuğla ile avlu mermer taş ile döşelidir hamam metruk perişan bir vaziyetteyken 2007. senesinde restore edilmiştir Külliyenin şu anda mevcud olmayan  binalarından Cezeri Kasım Paşa Medresesi türbesi ve aş evi caminin batı kısmında bulunmaktaydı.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİHISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX
MOSQUE; ıt was built by hundi fatma hatun who was Yıldırım Bayezıt s daughter and emrsultan s wife in 1429.ın the entrance part there is a wide and beatifuıl forecourt with a fountain ıt has the widest and the most beatıful forecourt in Bursa mosques the forecourt is surrounded with 16.arched wooden-stone porticoes ıt has two stone minarets at the northeast and nortwest corners the minarets were collapsed at the earthquake in 1855.and rebuilt in 1868.by Sultan Abdulaziz the main walls of the building were made from stone and bricks the mosgue was collapsed n 1795. and rebuilt by Sultan III.Selim in 1804.the inscription aboud the mosgue is written above the entrance door ıt was damaged too much at 1855. earthquake and rebuilt again but it has lost its almost all original from the celing of the square shaed mosque which used to heve six domes originally is surrounded by a large dome today the ground of the back side of the mosque was made from bricks and the ground of the forecourt was made from marble the bath was desolated and it was in a very bad situation however it was restorated n 2007.Cezeri Kasım Paşa madrasah tomb and soup kitchen which dont exist today used to be situated at the west side of the mosque.  

BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİRSULTAN TÜRBESİ
sufilkte velilik rütbes kazanan Emir Sultan hazretleri (1368-1429)peygamber soyundan geldiği için Emir gönülleri feth ettiği için Sultan ünvanı almıştır buhara da doğmuş olan Emr Sultan es-seyyid şemseddin Mehmed bin Aliyyül Buhari  olarak bilinmektedir türbesi Emir Sultan ın eşi ve Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi hatun tarafından 15.yüzyılda yaptırılan külliyenin içinde yer almaktadır yaı 1804. yılında  Sultan III.Selim in cami ve türbeyi yeniden inşa etmesiyle bu gün ki halini almıştır 1845.yılında Sultan Abdulmecid tarafından Türk barok u üslübunda onarılmıştır 1868.de Sultan Abdulaziz tarafından yenden onarım yapılmıştır sekizgen planlı yapının üzeri kubbeyle örtülüdür türbenin içersinde Türk barok üslübunca kalem işleri süslemektedir türbede Emir Sultan hazretleri ile eşi hundi hatun oğulları emir ali ve iki kızlarına ait sandukalar yer almaktadır.  

BURSA EMİRSULTAN CAMİİMOUSOLEUM OF EMİRSULTAN  
as his majesty Emir Sultan (1368-1429) who was granted the sufism rank of a veli was a descendant from the prophets blood-line he was granted the title of an emir or ameer and as he conquered the hearts he was granted the title of a Sultan or Sultan Emir Sultan born in bukhara is known as es-seyyid shemsuddin mehmed bin aliyyül buhari this mousoleum  is situated within the külliye built in the 15th century by hundi hatun the wife of emir Sultan and daugter of Yıldırım Bayezıd in 1804.when Sultan Selim.III. re-built both mosgue and mousoleum the latter took its current state ıt was renovated in1845. by Sultan Abdulmecid in türkişh baroque style this structure was renovated anew in 1868.by Sultan Abdulaziz this mausoleum is bult with an octagonal plan and is covared wth a dome ıts interior is decorated with hand drawn ornaments in türkişh baroque style the sarcophagi of his majesty emir sultan of his wife hundi hatun of their son emir ali and of their two daughters are situated inside this mausoleum.BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ
                                                

                                                       EMİRSULTAN KÜLLİYE ÇEŞMELERİ


BURSA EMİRSULTAN CAMİİ
                                                        DARÜS-SAADE AĞASI ÇEŞMESİ 
                                                        1743.yılında camiyi tamir eden darüs-saade 
                                                        ağası tarafından yaptırılmıştır
    
BURSA EMİRSULTAN CAMİİ
                                                           FATMA HANIM ÇEŞMESİ
                                                           1838.yılında beytül harem sürresi
                                                           Emir hacı Mustafa zevcesi zehra adına
                                                           Fatma tarafından yatırılmıştır.
BURSA EMİRSULTAN CAMİİ
                                                            KURTBASAN ÇEMESİ
                                                            1851 .yılında yaptırılmıştır

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ
                                                              BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ
                                                              1743 .yılında Beşir Bin İbrahim
                                                              tarafından yaptırılmıştır.

EMİRSULTAN KÜLLİYESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GET THE EMIRSULTAN COMPLEX GET DIRECTIONS

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : EMİRSULTAN KÜLLİYESİ
EMİRSULTAN KÜLLİYESİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCCtUaQg5FEJBked3Zc4fcuyU4NES9ZxBX_LJ6MD_zbvBasamYwWG2RevCzIEKWrIWsSFKE6YN-ASHplp4byKDHLXKOXUf9dgurP5MpCGXqXwQkYzo1OJ9-3eDNZsJ8YoVBdVn8OItVJS3xi41JktOSpev4dT585rC5lgwUXBpT8-RbArhSPljPQ6W=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCCtUaQg5FEJBked3Zc4fcuyU4NES9ZxBX_LJ6MD_zbvBasamYwWG2RevCzIEKWrIWsSFKE6YN-ASHplp4byKDHLXKOXUf9dgurP5MpCGXqXwQkYzo1OJ9-3eDNZsJ8YoVBdVn8OItVJS3xi41JktOSpev4dT585rC5lgwUXBpT8-RbArhSPljPQ6W=s72-c
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/12/emirsultan-kulliyesi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/12/emirsultan-kulliyesi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content