PAPANIN AYAKLARINA KAPANDIĞI TÜRK

"ATIMIN AYAK BASTIĞI HER YER TOPRAĞIMDIR " Atillanın mezarı nerede? Atillanın babası kimdir? Atillaya kim diz çöktü? Atilla hangi ..."ATIMIN AYAK BASTIĞI HER YER TOPRAĞIMDIR "

Atillanın mezarı nerede? Atillanın babası kimdir? Atillaya kim diz çöktü? Atilla hangi Savaşta yenildi? Atilla nasıl bir liderdi? Tarihte atilla ne yapmıştır? Atillanın dini nedir?
"Atımın Ayak Bastığı Her Yer Toprağımdır" Diyecek Kadar Kendine Güvenen Bir Lider Dünyanın En Büyük Askeri Dehalardan Sayılan Bir Hükümdar "Atilla" 

PAPANIN AYAKLARINA KAPANDIĞI TÜRK
Atilla Volga Nehri Kıyısında 395 Yılında Dünyaya 
ATİLLA HAN
ATİLLA HAN
Geldi Babası 13 Yaşında Öldükten Sonra Amcası
Onu Bozkırda Tek Başına Yaşarken Buldu Ve Himayesine Aldı Gençliğini Amcasının Yanında Devlet İşlerine Ve Savaşlarda Geçirerek Tecrübe Edindi Ve Daha Sonra Amcası İle Beraber Kavimler Göçüne Katılarak Orta Asya'nın Boz Kırından İtalya ya Kadar İlerlediler Amcası Rua'nın Hükümdarlık Döneminde Batı Roma İmparatorluğu ile Hunlar İttifak Halindeydi Bu Yüzden Atilla Bir Dönem Roma'da Yaşamış Ve Böylelikle ileride Düşmanı Olacak Bu İnsanları Gözlemleme İmkanı Bulmuştu 434 Yılında Amcasının Ölümü İle Atilla Ve Kardeşi Bleda İki Hükümdar Olarak Tahta Geçtiler 5 Yıl Boyunca Orta Asya'nın Bir Bölümü Karadeniz'in Kuzeyi Ve Avrupa'nın Bir Kısmını İçeri Alan Topraklarında Kendine İsyan Eden Veya Boyundurunluğunu Kabul Etmeyen Kabileleri Dize Getirdiler Bu Beş Yılın Sonunda Vizigotlar Vandallar Tursilingler Ve Cermenler Gibi Pek Çok Savaşcı Kavimleri Tek Bayrak Altında Birleştirmeyi Başardılar Bir Yandanda Zayıf Bizans'ın Kendilerine Hata Yapmasını Bekliyordu Bir Süre Sonra Hata Gerçekleşti Ve Margos Şehrindeki Eski Hun Mezarları Talan Edildi Bunu Duyan atilla Atalarımın Ruhunu Rahatsız Ettiniz Diyerek Yola Çıktı Ve Margos Şehrini Yerle Bir Etti Bizans İmparatoru II.Thedosius Bu Durum Karşında Savaş İstemedi Ve Atilla'nın Şartlarını Kabul etti Bu Olaylardan Dolayı Herkes Bizans İmparatorluğunun Hunlara Dayanamayacak Olduğunu Görmüş Oldu Avrupanın Kullandığı Silahlara Göre Çok Daha İleri Seviyede Olan Hun Ordusu İki Yıl Sonra Büyük Bir Sefere Çıktı Her Savaşta Kale Surlarının Arkasına Saklanan Ve Savunma Yapan Avrupalılara Karşı Yeni Bir Silahları Vardı Atilla Ve Bleda Mancınıklar Kuleler V e Büyük Koç Başları İle Dört Bir Yandan Balkanlara Girdi Niş Sirbistan Sofya Bulgaristan Filibe Ve Lüleburgaz Türkiye Şehirleri Çok Kısa Zamanda Harap Edildi Atilla Bir Askerdi Ve Tüm Dünyayı Fethetmek İstiyordu Ama Kardeşi Bleda Savaş Yanlısı Değildi Ve Atilla'yı Her Zaman Kısıtlıyordu Bir Sefer Sırasında Atilla İle Bleda'nın Arası Bozuldu Kısa Bir Süre Sonra Bleda Çadırında Hançerlenmiş Olarak Ölü Bulundu Bazı Tarihçiler Bunun Atilla'nın Yaptırdığını Düşünselerde Gerçek Hiç Bir zaman Ortaya Çıkmadı Atilla Artık Tek Hükümdardı Ve Askerlerin Ona Güveni tamdı Kardeşinin Ölümünden Sonra Hiç Beklemeden Bizans'ın Üstüne Yürüdü Gerçekleşen Meydan Savaşında Hun Atlıları Bizans Askerlerinin Üstünden Geçti Atilla Orduyu İki Kola Ayırarak Savunmasız Bizans Topraklarına Girdi Bir Kolu Yunanistan Tarafına Göndererek Mora Yarım Adasını Fethetti Kendisi İse Bizans'ın Başkenti Konstantiniyye'ye Yürüdü Atilla Bugünkü Büyükçekmece'ye Kadar Gelince Kostantiniyye Gidecek Korkusu ile Atilla İle Antlaşma İstedi Bizans Çok Ağır koşullarda Bir Antlaşma imzalamak Zorunda Kaldı Bizans İmparatorluğu Atillanın Talep Ettiği Vergileri Toplayabilmek İçin Pek Çok Asilzadenin Servetine El Koymuş Halk İsyan Etmiş Ve ekonominin Çökmesinden Dolayı Bir Çok İnsan Ölmüş Veya İntihar Etmiştir Bu Olaydan Sonra Bizans Tamamen İtaat Altına Alınmış ve Sıra Batı Roma İmparatorluğuna Gelmişti Tüm Bunlar Olurken Atiila İçin İlginç Bir Gelişme Oldu Batı Roma İmparatoru III.Valentiniaus'un Kız Kardeşi Justa Grata Honoria Gizlice Atillaya Göndererek Kendisiyle Evlenmek İstediğini Söylemişti Atilla İse Bu Teklifi Kabul Etti Ama III.Valentinaus'dan Çeyiz Olarak İmparatorluğun Yarısını İstedi İmparator Bunu Reddetti Ve Savaş Patlak Verdi 20 Haziran 451 Günü Katolon Ovasında İki Ordu Karşı Karşıya Geldi 24 Saat Süren Savaşın Sonrasında İk Tarafta Büyük Kayıplar Verse de Bozguna Uğrayan Ve Tamamen Dağılan Taraf Roma Ordusu Oldu Herkes Atilla'nın Kaçan Ordusunu Takip Etmesini Beklerken O Tüm Ordusu İle Alp Dağlarını Aşarak İtalya'nın Kalbine Savunmasız Romaya Doğru İlerlemeye Başladı Yol Üstünde Kendine Direnen Bir Çok şehir Ve Kasabayı Harabeye Çevirdi Ama Atilla Sözüne Sadık Bir


ATİLLA HAN
ATİLLA HAN


Hükümdardı Direnmeden Teslim Olan Milan Ve Pavia Gibi Şehirlerde Kan Dökmeden Ayrıldı Atilla Aman Diyene Dokunmuyordu Kendine Kılıç Çekenede Hiç Acımıyordu Tüm İtalya Korku İçindeydi Herkes Hunlar Geliyor Diye Köylerini Bırakıp Kaçıyordu Batı Roma İmparatoru III.Valentinaus Bizans İmparatorluğundan Atillaya Düşman Kabilelerden Herkesten Yardım Talep Etmesine Rağmen Korkularından Kimseler Gelmedi Artık Batı Roma Yalnızdı Senatörler Savaşmadan Teslim Olan Şehirlere Dokunmadığını Hatırlatarak Merhamet İstemek Gerektiği Kararına Vardılar Papa I.Leon Önderliğinde Atillanın Ayağına Gidecek Ve Merhamet Dileyecek Bir Heyet Hazırlanarak Yüklü Miktarda Atınla Birlikte Yola Çıktı Atillanın Yanına Vardıklarında Ne Konuştukları Hakkında Yazılı Bir Belge Olmasada Neticede Romalılar Bağışlanmak için Yalvarmış Ve Papa Atilla'nın Ayaklarına Çöküp Merhamet Dilenmiştir.Papa Atillayı Bir Şekilde İkna Edip Atillayı Geri Göndererek Hiristıyanlık Dınının Geleceğini Kurtarmıştır Rivayete Göre Atilla'nın Papaya "Ben Ve Milletim Tanrının Kırbacıyız" Tanrı Yoldan Çıkan Milletleri Cezalandırmak İçin  Bizi Gönderir"Sözünden Sonra Atilla'nın Adı Tüm Avrupada "Tanrının Kırbacı Olarak Anılır"Atilla Kendi Topraklarına Dönmesinden İki Yıl Sonra 453 Yılında Yani İstanbulun Fethinden 1000 Yıl Önce Düğün Gecesi Cadırında Ölü Olarak Bulunmuştur Bazı Kaynaklarda Evlendiği Eşi İldiko'nun Suikastı Sonucu Öldüğü İddia Edilmektedir Atilla'nın Naaşının Önce Altından Sonra Gümüşten En Sonunda Demirden Bir Tabuta Konularak Tuna Nehrinin Yönü Değiştirilerek Nehrin Altına Gömüldüğü Ve Cenazesine Katılana Herkesin Öldürüldüğü İddia Edilmektedir.

Atilla dini nedir?
Hunların ve Attila'nın dini ise Asya'dan gelme ve Avrupa'da hiç olmayan Gök Tanrı Tengri inanışıdır. Bu inanış Avrupa'da kök salmamış, buna karşı Orta Asya'da Kırgızistan'da bugün dahi inananları bulunmaktadır. Attila son yıllarında Roma kapılarına dayanmış Papa Leo I ile karşılaşmış, Ama Roma'yı alamamıştır.

Tarihte atilla ne yapmıştır?
Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Attila, 395-453 yıllarında yaşamış ve bütün Avrupa'ya dünyayı dar etmiş bir imparatordur. Attila hayatı boyunca Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiş ve Avrupalılar tarafından adına 'Tanrının Kırbacı' denmiştir.

Atilla nasıl bir liderdi?
Hun-Germen savaşlarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attilanın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir.

 Atillanın babası kimdir?
Muncuk Han veya Boncuk Han, Hun İmparatorluğu'nda bir soylu. Hükümdarlar Rua ve Oktar'ın kardeşi, Atilla ile Bleda'nın babasıdır. Hakkında pek bir şey bilinmemektedir.

Atillaya kim diz çöktü?
Sefere hazırlık aşamasında, Papanın araya girmesiyle akınlarını iptal eden Attila, Romalıları haraca bağlamıştır. Bu olay nedeniyle, Papanın diz çöktüğü tek insan evladının, Attila olduğu anlatılmaktadır. Büyük İmparator Attila, M.S.

Atilla hangi savaşta yenildi?
Katalon Muharebesi ya da Catalaunum Muharebesi, 20 Haziran 451'de Romalı general Flavius Aetius ile Vizigotlar'ın kralı Theodorik'in liderliğindeki koalisyon ordusu ve Attila tarafından komuta edilen Hun ordusu ve vasalları arasında gerçekleşen mücadeledir.

Atillanın mezarı nerede?
Attila’nın cesedinin, biri demir, biri gümüş ve diğeri altından oluşan üç iç içe geçmiş tabuta gömüldüğünü anlatır. Onu gömen adamlar, mezar yerini ortaya çıkarmamaları için öldürüldü. Mezarın şu anda Macaristan’da bir yerde olduğuna inanılıyor,

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : PAPANIN AYAKLARINA KAPANDIĞI TÜRK
PAPANIN AYAKLARINA KAPANDIĞI TÜRK
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7mS_zz5rG4iDm4lmx1X_Hikj3pfkfefpahJddAHESaTnW3KO11pIz80yU9hbZAJBOEHKkwOr7yrSgb99_ynKnnvmgRRic-bAFbwTysXjnx1p82mdSDNL333Afbld52GIFReOPhOL9wDnywUVEFsmf3a2ZjWB_xPwoInEaM8rCoHW0gQU4TVZrn3s/w320-h283/YEN%C4%B0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7mS_zz5rG4iDm4lmx1X_Hikj3pfkfefpahJddAHESaTnW3KO11pIz80yU9hbZAJBOEHKkwOr7yrSgb99_ynKnnvmgRRic-bAFbwTysXjnx1p82mdSDNL333Afbld52GIFReOPhOL9wDnywUVEFsmf3a2ZjWB_xPwoInEaM8rCoHW0gQU4TVZrn3s/s72-w320-c-h283/YEN%C4%B0.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2022/03/papanin-ayaklarina-kapandigi-turk.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2022/03/papanin-ayaklarina-kapandigi-turk.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content