MURADİYE'YE CAN VERENLER 2 ".

MURADİYE'YE CAN VERENLER 2

ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİMURADİYE'YE CAN VERENLER 2
Cumhuriyet döneminde bir süre Tekel tütün deposu olarak kullanılan ve 1998 yılında Bursa büyük Şehir Belediyesi mülkiyetine gecen külliye bakıma muhtaç beş katlı toplam kullanım alanı 1908m2 olan kargir yapının ilk iki katı kesme taş diğer katları tuğla olarak inşa edilmiş yapının ahşap taşıyıcıları ahşap döşemesi ve etkileyici bir ahşap çatı strüktürü bulunuyor arazı'deki eğim nedeni ile üç kata dışarıdan doğrudan girilebilmekte  insan böyle bir binanın boş ve harap kalmasına üzülüyor bie an önce elden geçirilmesi ve yararlı bir hale getirilmesini diliyor ve yoluma devam ediyorum Muradiye'ye doğru ilerlerken yolun solunda "Hanım kızlarTürbesi"var Bu Hanım kızlar kim ? Burada kimler yatıyor doğrusu bilmiyorum Kepecioğlu bu türbe hakkında kısa bir bilgi veriyor ve "Muradiye civarındaki Çınar önü mevki'inde kargir bir Türbedir içinde kimlerin yattığı meçhuldür bunların hüviyeti henüz tespit edilememiştir araştırmak lazımdır" diyor Hanım kızlar türbesinin bir adı da yılanlı Türbedir neden böyle denildiği de bilinmiyor Türbe aslında koca Naib cami'inin Kaplıca Caddesine kadar inen bahçesinde yer alıyor Türbede yer alan mezarların kimlere ait olduğu bilinmediği gibi Türbenin kim tarafından yapıldığını belirten bir bilgi de yok ancak Sanat tarihçileri eserin XIV. Yüzyılda yapıldığı izlenimi verdiği söylüyorlar kalın duvarlı kare Türbe binası üç sıra tuğla bir sıra kefeki taş dizisi ile örülmüş yapının üzerini örten kubbe dıştan bir çatı ile gizlenmiş içerisinde dört sanduka bulunuyor bu meçhul mezarların bazı Hanım Sultanlara ait olduğunu söyleyenlerde var Türbenin sağından yukarıya çıkan yol daha doğrusu merdivenler gözüme ilişti yine servilerle iç içeyiz merdivenleri ağır ağır çıkarken bu nazenin ağaçların yüzyıllardır kimleri gölgelediğini düşünüyorum sonunda ben on dördüncü yüzyıldan geliyorum delilim kalkan duvarlı yapımla o devrin üslübunu bugüne taşıyan minaremdir diyen Koca Naib Cami'ine ulaştım hava sıcak servilerin gölgesi serin'mi serin bütün eski Bursa Mahalleri gibi burada da çevreye sukunet hakim iki delikanlı bu sukunet in içinde koyu sohbete dalmışlar onların bu tatlı sohbetini bozmadan caminin kapısına yöneldim açmak ve içeri girmek mümkün olmadı etrafını dolanıp tekrar avluya döndüğümde delikanlıların gittiğini kimsenin kalmadığını gördüm Galiba burası dinlenmenin yeri şu an düşünmenin zamanıdır dedim ve camiinin giriş cephesini görebildiğim bir banka oturdum Koca Naib kimdi ? Bursa da ne yapmış Bursalılara ne vermişti ? hayalim beni Hüdavendigar devrine götürdü Edirne alınmış Sırp Sındığı ve Cirmen Zaferleri kazanılmış Osmanlı Rumeli'de kalıcı olduğunu dosta düşmana göstermişti bunu görenlerden biride Germiyan Beyi idi ve Oğlu Yakup Beyi yanına çağırtarak "Oğul dilersen ki bu İl sizin elinizde kala Osmanlı ile birlik edin Kızımın birini Bayazıd'a verin" demişti Sonra İsak Fakih elçi olarak
KOCA NAİB EFENDİ CAMİİSultan Murad Hüdavendigar'a hediyelerle gelmiş ve "kızımızı Oğlunuz Bayazıd han'a alınız kızımıza bir kaç parça hisar verelim çeyizine tutun demişti düğün hazırlıkları tamamlandı etrafın beyliklerine davetçiler gönderildi koşumlu atlar katarla deve yükü eşya yüzlerce köle ve cariye altın gümüş tepsiler dolusu flöri hediye geldi Murad han hepsini elçilere beylere ve halka dağıttı "niceleri müflis gelip zengin gitti"iş gelini getirmeye gelmişti Aşık paşaoğlu diyor'ki erenlerden Bursa Kadısı koca efendi kapı kullarından sancak beyi Aksungur Aga çavuşbaşı süle çavuşun oğlu Temur han çavuş ve kapı kullarından da bin yarar Sipahiyi de beraber gönderdiler kadın'lardan da Bursa Kadısını Hatunu Bayazıd han'nın dadısı ve aksungurun hatunu birlikte idi Elhasılı bin iki bin kişi birlikte gitti Kütahya'ya vardılar Germiyanoğlu düğünü Kütahya da yapmıştı saygı ile dünürlerini misafir ettiler Konak Ağaları bunlara güzel hediyeler getirdiler bunlarda o hediyeleri getirenlerin gönüllerini hoş ettiler kızı aksungurun hatunu ile Bayazıd hanın dadısına emanet ettiler germiyanoğlu da çeşnigirbaşı paşacık ağa yı gelinin atını yedmek için birlikte gönderdi Paşacık ağanın hatununuda yenge yaptı söz verip kızına verdiği hisarları bunlara verdi içi,ne er koydular gelini aldılar Bursa ya getirdiler koca efendi işte bu kişi yanı Bursa Kadısı  Koca Naib efendi idi ........ devam edecek.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar