BURSA ULU CAMİİ

BURSA ULU CAMİİ

BURSA ULU CAMİ
Ulu Cami Yıldırım Bayazıd tarafından 1396-1399 Yılları arasında yaptırılmıştır Yıldırım Bayazıd 1396 Niğbolu Zaferi sonrasında Bursa'da 20 adet Mescıt yaptırmak istemiş ancak dönemin önemli Alimlerinden olan damadı Emir Sultan'ın önerisi ile 20 Kubbeli Ulu Cami'yi yaptırmıştır Cami Mimarının Ali Neccar olduğu bilinmektedir Osmanlı Mimarisinin çok Kubbeli Cami formunun en büyük örneği olmuştur Ulu Cami İslam Dinindeki Kutsal Mekanlar içinde dönemin Alimleri tarafından 5.Makam ( Mekke Medine Kudüs ve Şamdan sonra ) en önemli İbadet Mekanı olarak kabul edilmektedir Dikdörtgen Planlı olan Ulu Cami Yirmi Adet Kubbe ile örtülüdür Cami içinde bulunan ve bazıları Abdül Fettah Efendi Kazaskeri Mustafa İzzet Efendi Sami Efendi Şefik Efendi gibi meşhur Hattatlara ait olan yaklaşık 200 Adet yazı Hat Sanatının Özgün örnekleri olarak gösterilmektedir Cami'nin Kündekarı tekniğinde Çivi veya bi başka bağlayıcı kullanmadan birbirine geçme parçalardan oluşan Minberi bir Sanat Eseri niteliğinde olup Hacı Muhammed  Bin Abdülaziz bin ibnü'd-Devaki tarafından yapılmıştır Minberin Doğu yüzünde Güneş sistemi Batı Yüzünde ise Samanyolu Galaksi sistemi Tavsir edilmiştir.Cami 2008-2010 Yılları arasında Onarım görmüştür 2014 Yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

THE GRAND MOSQUE
"Ulu Cami"(The Grand Mosque) was built by Yıldırım Bayazıd  between 1396 and 1399 after the victory at Nicopolis ( Niğbolu) in 1396 Yıldırım Bayazıd Wanted to built 20 mesjıds in Bursa but on suggestion of Emir Sultan his son in law and one of the period's important wise men he built only one the "Ulu Cami" or grand mosque covering it with 20 domes it is known that its architect was Ali Neccar this Mosque became the largest within Ottoman architecture by the period's wise men "Ulu Cami" is recognized among the holy places within İslam as to be on the fifth place (After Mecca Medina Jerusalem and Damascus "Ulu Cami"is built with a rectangular plan this mosque is covered with 20 domes this mosque's interior is decorated with about 200 writings some of which being written by famous calligraphers such as Abdülfettah Efendi Sami Efendi Mustafa İzzet Efendi a hing judiciary official Sami Efendi and Shefik Efendi these writings are presented as authentic examples of calligraphy this Mosque's pulpit is made in "Kundekari" technique with marquetry parts without using nails or any other joining elements therefore it has the character of an artwork it was built by Hadji Muhammed bi Abdulaziz bin ibnu'd-Devaki the reliefs at the pulpit's eastern and western side represent the solar system and the milky was galaxy respectively it was renovated between 2008 and 2010 this Mosque is located within a site which was inscribed on the UNESCO World Heritage list in 2014.
BURSA ULU CAMİİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO BURSA ULU MOSQUE GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar