BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ

BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ

BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ 
BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
Türbeyi Sultan II.Murad'ın Saray adamlarından Bedreddin Pars Bey inşa ettirmiştir Pars Ailesinin kurucusu olan Pars Bey'in asıl adı Bedreddin Mahmud Baba adı ise Abdullah'tır 14 Eylül 1445 Tarihli bir Vakıf Kaydı bulunmaktadır ilk Vakıf Senedinin Yanması üzerine düzenlenmiş bulunan bu Vakıf kaydında Pars Bey "Emirü'l-azam ve Kadri'l-Muazzam" (Meşhur ve Çok değerli) deyimi ile anılmıştır Kendisi eskiden burada bulunan Zaviyesine Bağlar Bahçeler Değirmenler ile birlikte Yazır ve Umurbey Köylerini Vakfetmiştir Mevcut Türbe Sekizgedn Planlı olup üzeri Kubbe ile örtülmüştür Türbede Bedreddin Pars Bey'e ait olduğu bilinen bir Sanduka yer almaktadır.BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
MAUSOLEUM OF BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY This Mousoleum was built by bedreddin Pars Bey one of the courtiers of Sultan Murad II.the original Pars Bey who also was the founder of the Pars Family was Bedreddin Mahmud his father's name however was Abdullah there is a waqf document burnt a second one was issued describing Pars Bey as "Emiru'l-azam" and "Kadri'l-Muazzam" or famous and "very valuable" person he donated the villages of Yazır and Umurbey together with their vineyards
theirgardens and their mills to his "Zaviye" or hermitage which was situated here in former times the today's mausoleum is built with an octagonal plan and is covered with a dome inside there is a sarcophagus known to be the one of Bedreddin Pars Bey..Yorum Gönderme

0 Yorumlar