GOKDERE MEDRESE

GÖKDERE MEDRESE II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü  müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.Medres...

GÖKDERE MEDRESE

II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü 
müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.Medresede ilk ders verenlerden birisi gökderelizade Mehmed Efendi olduğundan yapı günümüzde bu isimle anılmaktadır ayrıca yapı "Paşa Çelebi Medresesi"ve kayhan çarşısı içinde bulunduğu için "Kayhan Medresesi"Olarak ta anılmaktadır açık avlu medreselerden olan yapı çift eyvanlıdır dikdörtgen planlı avlunun Doğu batı ve kuzey yönünde revaklar bulunmaktadır revakların arkasında on adet oda bulunmaktadır avlunun güney yönünde kubbeyle örtülü ve mihraplı bölüm (eyvan) eskiden dershane ve mescit olarak kullanılmıştır.2006.yılında Osmangazi belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir.

GÖKDERE MADRASAH
It is know that this madrasah was uilt by Zeyrekzade Pasha Çelebi, one of the famous madrasah teachers, during the reign of Bayezid II (1481-1512). As Gokderelizade Mehmet Efendi was one of the first persons who taught at this madrasah, this structure today is called with this name. It also is called ''Pasha Çelebi Madrasah'' ''Kayhan Madrasah'' becasuse of being situated in ''Covered Kayhan Market''This madrasah, which is one of those with an open courtyard, is built with a double iwan.The courtyard, which is built w,th a rectangular plan, has riwaqs in eastern, western and northern dirention. Behind them, there are 10 rooms.The southern part of this courtyard is domed and has a mihrab (iwan); this section was used formerly as a classroom and as masjid.This stucture was restored in 2006 by Osmangazi Municipality according to its original plans

BURSA GÖKDERE MEDRESESİ"Paşa Çelebi Medresesi
Olarak ta anılan Gökdere medresesi 15.yüzyıl ortalarında Paşa Çelebi adındaki hayırsever ve bilgin bir kişi tarafından yaptırılmıştır medrese gökderelizade ahmed efendi (vefatı 1652) kayyımzade Mustafa Efendi (vefatı 1658) gibi şahsiyetler müderrislik yapmıştır yapı
1906.yılından sonra bir süreliğine kadınlar hapishanesi olarak kullanılmıştır zaman içinde neredeyse tamamen unutulan medrese birçok yakın zamanlı tarihi kaynakta "yok olup giden tarihi eser "olarak yer almıştır açık avlulu medreseler grubuna giren yapı güney yönünde Osmalı döneminde dersane olarak kullanılan bir ana eyvan ve kuzeyde giriş eyvanıyla çift eyvanlıdır kubbeli giriş eyvan'ından revaklı avluya geçilir on odası bulunan medresenin her bir odasında ocak bulunur.Tarihi yapının "kurtulabilir durumda "olduğu tespit edilmesiyle birlikte Osmangazi belediyesinin Bursa  tarih ve kültür yolu canlandırma projesi ana başlığı altındaki tarihi ve kültürel mirası koruma ve yaşatma çalışmaları bünyesinde ele alınıp projelendirilmiştir kökeni vakıf olmasın a karşın Bursa da özel mülkiyete satılmış onlarca yapıdan biri olan medresenin kamulaştırma işlemlerine 2004. yılında başlanmış mülk sahibi ninde konuya olumlu yaklaşmasıyla birlikte işlemler kısa sürede sonuçlanmıştır medreseye ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak 2005.yılı başlarında Bursa kültür ve tabiat varlıkları koruma bölge kuruluna onaylattırılmıştır projelerin müteakip uygulama ihalesi yapılarak hızlı bir şekilde aslına uygun olarak restore edilmiştir


BURSA GÖKDERE MEDRESESİThis historic buılding called "paşa çelebi madrasah"reference to the information in the register of Bursa was build in 15th centruy by a charitable and a scholar person named paşa çelebi the madrasah includes 12 rooms and a large classroom(main inner court) the top face of dome of the madrasah is clothed with lead gökderelizade ahmed efendi (died in 1652) kayyımzade  mustafa efendi (died in 1658) were the popular scholars of the madrasah the building serves as a woman prison for a while  after 1906.The madrasah forgotten almost completely in the time takes place in many nearby historical sources as a dissolved historic building the building classifled in the open yard madrasah group has two inner courts the main one is located at the south it's used classroom in ottoman period and the other at the north entrance inner court opens into the court with colonnade the madrasah has ten rooms a cookstone is available at every room upon determination  of the historic building is reconstructable it has been projed under the protection and sustenance works of historic and cultural heritance under the main title of Bursa history and culture road reanimation project of our municipality althoungh the source is foundation nationalization procederus for the madrasah one of many historic buildings sold to the private proprietorship started in 2004 and with positive approach of the owner the procedure concluted in the short time building surveys restitution and restoration project implementation contract has been concluded by tender and restaration works was immediately started restaration finişhed by osmangazi municipality in 2006. gökdere madrasah culture center with character has been brung together with that is from Bursa again.


 BURSA GÖKDERE MEDRESESİ

BURSA GÖKDERE MEDRESESİ

GÖK DERE MEDRESE NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO GÖK DERE Madrasa GET DIRECTIONS
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : GOKDERE MEDRESE
GOKDERE MEDRESE
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkDmp3ctbaCJjx7jseZR5evTFMBRDsba9PA6NpDuhKSEu3IxKLvwLzpx9koKlzUmoQP9qpFg0p-rEbHvEm6Aqptr5O-RCNfPNjROF455jUaefSt3Y8TRMBgKo7ZUlJKqdAmO4C4FadIkJ7isKZRrgU344RLdnGPEkCEv6sNGYqOQ_s-WlYp6r4YgfD=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkDmp3ctbaCJjx7jseZR5evTFMBRDsba9PA6NpDuhKSEu3IxKLvwLzpx9koKlzUmoQP9qpFg0p-rEbHvEm6Aqptr5O-RCNfPNjROF455jUaefSt3Y8TRMBgKo7ZUlJKqdAmO4C4FadIkJ7isKZRrgU344RLdnGPEkCEv6sNGYqOQ_s-WlYp6r4YgfD=s72-c
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/12/gokdere-medrese.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/12/gokdere-medrese.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR DEVAMINI OKU Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Takipciler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content