BABASI TARAFINDAN KÖR EDİLEN OSMANLI ŞEHZADESİ

  Şehzade Savcı Bey kimdir?  Şehzade Savcı olayı nedir?  Savcı Bey türbesi nerede?  Şehzade Savcı Bey Neden Kör Edildi? Şehzade Savcı Bey Tü...

 Şehzade Savcı Bey kimdir? Şehzade Savcı olayı nedir? Savcı Bey türbesi nerede? Şehzade Savcı Bey Neden Kör Edildi? Şehzade Savcı Bey Türbesine Nasıl Gidilir?

BURSA OSMANLI ŞEHZADE
ŞEHZADE
BABASI TARAFINDAN KÖR EDİLEN OSMANLI ŞEHZADESİ

Padişah Olacağı Umuduyla Yetiştirilirdi Osmanlı Devletinde Her Şehzade Bir Gün Mutlaka 
Eğitimlerine Son Derece Önem Gösterilir Ve Çevresindekiler Tarafından Özgüven Aşılamak Amacı İle Kardeşleri Arasında Her Bakımdan En İyisi Olduğuna İnandırılırdı Şehzadeler Bu Nedenle Tahta En
Çok Kendilerini Layık Gördükleri Ve Devleti En İyi Kendilerinin Yöneteceğine İnanırlardı Bu İnançla Yetiştirilen Şehzadelerden Biri 3.Osmanlı Padişahı 1.Murat'ın En Kücük Oğlu Savcı bey'di Osmanlı'da Yaşanan En Trajik Olaylardan Birini Kahramanı Olan Savcı Bey'in Babasına Karşı Başlattığı Ve Osmanlı Tarihindeki İlk Taht Kavgası Olarak Gösterilen İsyan Sade Bir Şehzade İsyanı Olarak Kalmamış İleride Meydana Gelecek Ve Kardeş Katline Sebep Olacak Olaylarada Öncülük Etmişti.Sultan 1.Murat'ın Üç Şehzadesi Vardı Beyazıt Yakup Ve Savcı 1373Yılına Gelindiğinde Bu Şehzadelerden Her Biri Yetişmesi Amacı İle Bir Osmalı Sancağına Yönetici Olarak Atanmıştı Şehzade Beyazıt Kütahyada Yakup Çelebi Karesi'de Savcı Bey Bursa'da Görevliydi. O Yıllarda Henüz 14 Yaşında Olan Savcı Bey'in Hal Ve Hareketleri Atılganlığı Hırsı Ve Geniş Bir Taraftar Kitlesini Arkasına Alması Zeki Bir Padişah Olan Babası 1.Murat'ın Dikkatinden Kaçmamamıştı Bu Nedenle Oğulları Arasında Yaşça En Büyüğü Olan Beyazıt'a Bir Mektup Yazdı Ve Kardeşleri Hakında Bilgi Vermesini İstedi Şehzade Beyazıt'da Cevaben Yazdığı Mektubunda Onun Şüphelerini Doğruluyor Ve yakup'un Çok Sessiz Ve Sakin Olduğunu Ancak Savcının Çevresinden Etkilenerek Bazı Yanlış Hareketlerde Bulunabileceğini Söylüyordu Tamda Bu Dönemde 1.Muratın Oğlu Savcıyı Deneyip Test Edebileceği Bir Fırsat Doğdu Bizansla İlişkilerin İyi Olduğu Yıllarda Bir Anlaşma  Yapılmıştı bU Anlaşmaya İstinaden Sultan 1.Murat Yanına Bizans İmparatoru V.palayologos'u Yanına Alarak Anadoluda Karışıklar Çıkaran Asi Beylerin Üzerine Sefere Çıkacaklardı Sultan 1.Murat Seferden Dönünceye Kadar  Yaşca daha Büyük Oğlu Dururken Tahtını O Tarihte Henüz 14. Yaşlarında Bulunan Küçük Oğlu Savcı Beye Bırakmayı Uygun Gördü Aslında Amacı Sehzadesine Güvenip Güvenemeyeceğini Test Etmekti Aynı Dönemde Bizans İmparatornun Büyük Oğlu Andronikos Ve Küçük Oğlu Manuil Arasında Taht Kavgası Yaşanmaktaydı Andronikos Babasını Tahtı Kardeşi Munuili Tahta Çıkarmasından Endişe Ediyor Ve Babasını Devirip Tahtı Bir An Önce Ele Geçirmek İçin Fırsat Kolluyordu Babasının Osmanlı Hükümdarı İle Birlikte Sefer İçin Anadoluya Gitmesini Fırsat Bilen Bizans Prensi Hemen Bir Plan Yaptı Ve Bursa'da Bulunan Şehzade Savcı Bey İle Temasa Geçerek Onuda Bu Oyuna Dahil Etti Plana Göre Babaları Hazır Başkent Dışındayken Kuvvetlerini Birleştirip İsyan Edecekler Ve Onları Devirerek Biri Osmanlı Padişahı Diğeride Bizans imparatoru Olacaktı Prens Andronikos'un Gönlünde Padişahlık Olan Savcı Beyi Bu Teklifi İle Kandırmak Zor Olmamıştı Adronikos Ve Şehzade Savcı Bey 1373 Yılında Harakete Geçtiler Bir Gün Ansızın Savcı Bey Bursa'da Kendini Sultan Andronikos İstanbulda Kendini İmparator İlan Etti Adronikos'un Aklına Uyarak Babası 1.Murat'ın Yerine Hükümdar Olduğunu İlan Eden Savcı Bey Çevresindeki Akıllı Bilgili Ulamaların Uyarılarını Dikkate Almayıp Kendi Adına Hutbe Okuttu Hazineyi Talan Ederek Kendini Destekleyenlere Altın Dağıttı Böylece Paraya Tamah Eden Başıbozuk İnsanları Kendine Dahil Etti Osmanlı Topraklarını İstediği Şekilde İdare Etmeye Başladı padişah 1.Murat Oğlunun  Yaptıklarını duyunca Serin Kanlılığını Koruyarak Hemen Çanakkale Tarafına Geldi Burada İsyandan Haberi Yokmuş Gibi Bursa'da Bulunan Savcı Beye Mektup Yazdı Mektupta Çanakkale Civarında Otağ Kurduğunu Burada Uzunca Bir Süre Av Düzenleyeceğini Kendisininde Ava Katılmasını İstedi Aslında 1.Murat Ordusuyla Bursa Üstüne Yürüyebileceği ama Bu İsyanı Kan Dökmeden Baba Oğul Arasında Halletmek İstedi Ayrıca Belirtmek Gerekir Osmanlının İlk

Zamanlarında Sonraki Dönemlerdeki Gibi Kardeş Ve Evlat Katli Pek Görülmüş Bir Şey Değildi Ancak 1.Murat'ın Mektubu Şehzadeye Ulaşınca Verilen Emre İtaat Etmediği Gibi Ordusunu Toplayıp Babasının Üstüne Yürümek İçin Hazırlıklara Başladı Bunun Üzerine 1.Murat Son Çare Olarak Bursa'ya Sefere Çıktı Bursa Yakınlarındaki Kite Ovasında Yapılan Baba Oğul Arasındaki Muharabede Savcı Bey Ele Geçirildi Şehzade Yakalanıp Babasının Huzuruna Getirildiğinde babasının Onu Öldürmek Gibi Bir Niyeti Yoktu Af Dilemesi Koşulu İle Kendisini affedeceğini Daha Önce Kendisine İletmişti Ancak Savcı Bey İsyandan Dönmemişti Özür Dileyeceği Yerde Aksine Sert Ve Gerçek Dışı Sözlerle Babasına Karşı Gelmeyi Sürdürdü Bunun Üzerine Hiddetlenen 1.Murat Oğluna Görülmemiş Bir Ceza Verdi Oğlunun Gözüne Mil Çektirip Onu Kör Etti Bir Süre Sonra Yine Savcı Beyin Birşeyler Yapacağından Şüphelenen 1.Murat Nizam-ı Alem İçin Oğlu Savcı Beyi İdam Ettirdi.Bizans İmparatorluğu'ndada Olaylar Benzer Gelişmişti Bizans Pernsi Andronikos 25 mayıs 1373'de Babasına Karşı Yapmış Olduğu Savaşta Yenilerek Teslim Olmak Zorunda Kaldı Onunda Akibeti Sehzade Savcı Bey Gibi Gözlerine Kaynar Sirke Dökülerek Kör Edilmek Oldu Ancak Canı Bağışlandı Kısa Bir Süre Tahta Geçti Bu Olay Osmanlı Tarihinde İlk Evlat Katli Ve İlk Şehzade İsyanı Olarak Tarih Sayfalarında Yer Aldı.


Şehzade Savcı Bey kimdir?

Şehzade Savcı Bey (d. 1362, Bursa - ö. 1385, Bursa), I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma en küçük şehzadeleridir. I.Murad'ın üç oğlu vardı. Bunların her birisi bir Osmanlı sancağında yöneticiydi.


Şehzade Savcı olayı nedir?

Yakalandıktan sonra şehzade Savcı Bey'i bekleyen ceza ise gözlerine mil çekilerek kör edilmesi oldu. Savcı Bey'in gözlerine mil çekildikten sonra ilerleyen süreçte tekrardan bir isyan benzeri olayların yaşanmaması için padişah I. Murad'ın emriyle boğdurularak öldürüldüğü bilinmektedir.


Savcı Bey türbesi nerede?

Yol Tarifi: Türbesi Bozüyük, Kandilli Köyü'ndedir. Bursa-Eskişehir yolu üzerinden Yediler Mahallesi ve Kovalıca istikametine döndüğünüzde 10 m sonra Savcı Bey Türbesi'ne ulaşırsınız.


Şehzade Savcı Bey Neden Kör Edildi?

Yakalandıktan sonra şehzade Savcı Bey'i bekleyen ceza ise gözlerine mil çekilerek kör edilmesi oldu. Savcı Bey'in gözlerine mil çekildikten sonra ilerleyen süreçte tekrardan bir isyan benzeri olayların yaşanmaması için padişah I. Murad'ın emriyle boğdurularak öldürüldüğü bilinmektedir.

Savcıbey Türbesine Nasıl Gidilir: Türbesi Bozüyük, Kandilli Köyü’ndedir. Bursa-Eskişehir yolu üzerinden Yediler Mahallesi ve Kovalıca istikametine döndüğünüzde 10 m sonra Savcı Bey Türbesi’ne ulaşırsınız. Kumral Abdal Türbesi’yle arasında 9 km vardır.

 


COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : BABASI TARAFINDAN KÖR EDİLEN OSMANLI ŞEHZADESİ
BABASI TARAFINDAN KÖR EDİLEN OSMANLI ŞEHZADESİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0kWfAR_EAwkM_F3xcFxFhDtnQz2P3xiurNvS9FBSm7sWha9NbQMJ9hoMn77BqvdwoH8JYpNMMVguv4G1CbwWwLrFzwDSx6arxMQRxrIyEsTIdovbgHTA-wV1FLcBp4e8huMbNtkqQ4OlKWB_fPct9j9rBSM5e-UR2LLdyn7ycE-Z2O3AkTmGzsNEL/w286-h320/Bursa%20Sevdam.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0kWfAR_EAwkM_F3xcFxFhDtnQz2P3xiurNvS9FBSm7sWha9NbQMJ9hoMn77BqvdwoH8JYpNMMVguv4G1CbwWwLrFzwDSx6arxMQRxrIyEsTIdovbgHTA-wV1FLcBp4e8huMbNtkqQ4OlKWB_fPct9j9rBSM5e-UR2LLdyn7ycE-Z2O3AkTmGzsNEL/s72-w286-c-h320/Bursa%20Sevdam.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2023/04/babasi-tarafindan-kor-edilen-osmanli.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2023/04/babasi-tarafindan-kor-edilen-osmanli.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR DEVAMINI OKU Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Takipciler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content